Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347
W dniu 10.04.2020 r. Miejski Zarząd Dróg i Mostów będzie czynny w godzinach 7:15 - 11:15

Informacja w związku z koronawirusem

koronawirus

Rewitalizacja terenu w ciągu Alei Marka od strony ulicy Powstańców Śląskich

10Zrewitalizowaliśmy  teren w ciągu Alei Marka Sienickiego od strony ulicy Powstańców Śląskich. Miejsce, które do niedawna było dzikim parkingiem dla samochodów - obecnie uzupełniliśmy nasadzeniami roślin iglastych (żywotnik zachodni odm. Aurescens) i roślin liściastych (pecherznica kalinolistna odm. Diablo). Ta kompozycja roślinna dopełnia i spina nasadzenia rosnące wzdłuż chodnika i ścieżki rowerowej biegnącej Aleją Marka.

Naprawa barier na Jana Pawła II i nowe oznakowanie na terenie miasta

Przed i po - 1W dniu 27 marca 2020r. wymieniliśmy uszkodzone w wyniku kilku kolizji bariery stalowe energochłonne, zlokalizowane w pasie rozdziału jezdni na al. Jana Pawła II. Koszt wymiany 48 metrów bieżących barier wyniósł 28 339,20 zł brutto.

Każdorazowo występujemy do Policji o podanie informacji o sprawcy, jeżeli uszkadzane są elementy infrastruktury drogowej tzn. bariery, latarnie uliczne, sygnalizatory, czy znaki drogowe. Odzyskujemy kwoty wydawane na likwidację szkód z polis ubezpieczeniowych, od ubezpieczycieli sprawców kolizji. Dzięki dobrej współpracy z Policją i wykorzystaniu systemu miejskiego wizyjnego notujemy wysoką skuteczność w odzyskiwaniu tych środków.

Trwają remonty nawierzchni na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych

1Realizujemy remonty nawierzchni na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych Gminy Bytom. W ostatnim czasie wyremontowaliśmy miejsca zagrażające bezpieczeństwu w ruchu drogowym i pieszym - przejścia dla pieszych, w szczególności miejsca spękać, kolein, otwartych ubytków i wykruszeń.

Remonty objęły następujące drogi:

Drogi krajowe:
DK 11- ul. Strzelców Bytomskich na kierunku miasta Tarnowskie Góry przez zjazdem do
CH M1 o łącznej powierzchni 60m2

Nowy blask ozdobnych latarń Urzędu Miejskiego

UntitledOdnowiliśmy cztery duże, ozdobne latarnie umieszczone na elewacjach Urzędu Miejskiego w Bytomiu – dwie przy głównym wejściu i dwie na rogach budynku. Zostały wyczyszczone i pomalowane. Wykonawca wymienił szyby ornamentowe, a tam gdzie ich brakowało, wstawiono nowe.

Zdemontowano także stare, rtęciowe żarówki o mocy 400 W, które pobierały dużo energii. Zamieniono je na lampy LED o mocy 35 W. Obok oszczędności, chcieliśmy żeby ozdobne latarnie świeciły podobnym światłem, jak latarnie w parku im. Kachla i przed Urzędem Miejskim, których oprawy wymieniliśmy w zeszłym roku. Ozdobne latarnie świeciły wcześniej niebiesko-zielonym, bladym światłem.

MZDiM i MZZiGK połączone

MZDiM budynekJedna jednostka zamiast dwóch – Miejski Zarząd Dróg i Mostów przejął obowiązki, jakie do tej pory spoczywały na barkach Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej. Połączenie tych jednostek to przede wszystkim ukłon w stronę naszych klientów – mówi Wojciech Harmansa, dyrektor MZDiM. W jednym miejscu załatwią sprawę dotyczącą infrastruktury drogowej i zieleni.

Niemniej, jak twierdzi dyrektor Wojciech Harmansa, należało usprawnić system oczyszczania czy znakowania miasta. Do tej pory było tak, że za naprawę dróg, chodników i ich oznakowanie odpowiedzialny był Miejski Zarząd Dróg i Mostów, a za sprzątanie – Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej. Takie działanie mijało się z celem – mówi dyrektor. Teraz odpowiada za to jedna jednostka. Podobnie ze znakowaniem – dwie jednostki odpowiadały za malowanie pasów czy ustawianie znaków w zależności od tego czy jest to ulica, skwer albo park.

Ruszyła przebudowa ul. Szyby Rycerskie w Bytomiu-Łagiewnikach

aaa3Rozpoczęła się przebudowa ulicy Szyby Rycerskie, w Łagiewnikach. Pierwszy etap prac przewiduje wycinkę drzew pod planowana budowę chodnika, jak również prace rozbiórkowe.

W dalszej kolejności przewidujemy roboty związane z czyszczeniem, udrożnieniem i rozbudową istniejącej kanalizacji deszczowej, roboty brukarskie związane z układaniem krawężników i chodników oraz roboty bitumiczne.

Zmiana w awaryjnej organizacji ruchu na ulicy Racjonalizatorów

img-20200401-wa0005Informujemy, że w dniu 1 kwietnia br. wprowadzona została zmiana w wykonanej w trybie awaryjnym organizacji ruchu dla zamknięcia odcinka ul.Racjonalizatorów. Zmiana ma na celu uniemożliwienie ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t. po trasie obowiązującego objazdu ul.Racjonalizatorów. Wprowadzone ograniczenia nie dotyczą pojazdów służb miejskich. Dojazd do oczyszczalni ścieków „Miechowice” oraz schroniska dla bezpańskich zwierząt pozostał możliwy od zachodniej strony ul.Racjonalizatorów, tj. od strony skrzyżowania z ul. Elektrownia.

Ograniczenie tonażu na ulicy Spacerowej

20200401 131640W ostatnich dniach otrzymaliśmy wiele sygnałów o samochodach ciężarowych, których kierowcy omijali wprowadzaną od poniedziałku, tymczasową organizację ruchu na potrzeby przebudowy ulicy Szyby Rycerskie, w Łagiewnikach.

Kierujący pojazdami ciężarowymi zaczęli wykorzystywać wąską i przystosowaną do ruchu samochodów osobowych - Spacerową.

Utrudnienia w ruchu: Aleja Jana Pawła II

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje że od dnia 6 kwietnia 2020r. (poniedziałek) przy sprzyjających warunkach atmosferycznych prowadzone będą awaryjne prace remontowe nawierzchni na Al. Jana Pawła II.
W dniu 6 kwietnia 2020r. (poniedziałek) prace będą prowadzone na kierunku do miasta Chorzowa,  natomiast w dniu 7 kwietnia 2020r. (wtorek) na kierunku do miasta Piekary Śląskie.

Pozostałe aktualności:

 1. Rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania o odcinek ul. B.Chrobrego od ul. Smolenia do ul. Piłsudskiego.
 2. Kolejne przejścia dla pieszych w Bytomiu będą bezpieczniejsze
 3. Abonamenty Mieszkańca - wnioski elektroniczne
 4. UWAGA !!! Ważna informacja dotycząca odpustów
 5. UWAGA !!! Ważna informacja dotycząca handlu na targowiskach
 6. Utrudnienia w ruchu: Aleja Jana Pawła II
 7. Odnowa ozdobnych słupków drogowych w Śródmieściu
 8. Dwa parkomaty tylko z płatnościami bezgotówkowymi
 9. Dezynfekcja parkomatów
 10. Informacja dot. losowania odpustu
 11. Malujemy czerwono-białe przejścia dla pieszych
 12. Malowanie oznakowania poziomego na ulicy Grota Roweckiego
 13. Samowolne zasłanianie znaku na ulicy Worpie
 14. Parkomaty i włączniki sygnalizacji świetlnej podczas epidemii
 15. Utrudnienia w ruchu: ul. Wrocławska (lewoskręt w ul. Chrzanowskiego)
 16. UWAGA !!! Informacja dla wykonawców składających oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
 17. Utrudnienia w ruchu: ul. Chorzowska
 18. Rozpoczynamy wiosenne uzupełnianie ubytków na drogach
 19. Zakaz wieszania materiałów wyborczych na drogach w czasie kampanii poprzedzającej wybory Prezydenta RP
 20. Koronawirus - Zasady Postepowania Krok po Kroku
 21. Jak skutecznie myć ręce?
 22. Zapory betonowe na ulicy Hakuby
 23. Wymieniamy uszkodzone bariery drogowe i wprowadzamy nowe organizacje ruchu
 24. ZMIANA TERMINU wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót związanych z realizacją zadania pn.: "Przebudowa ul.Św.Elżbiety w Bytomiu"
 25. Spotkanie w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą przy ulicy Katowickiej w Bytomiu
 26. Utrudnienia w ruchu: ul. Gliwicka
 27. Zasady przyjmowania i rozpatrywania wniosków na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu artykułami odpustowymi w 2020 roku
 28. Utrudnienia w ruchu: ul. św. Elżbiety
 29. Modernizacja i naprawa lamp na Katowickiej i Piastów Bytomskich
 30. Uzupełnianie ubytków na drogach Bytomia
 31. Uruchomienie parkomatów na Katowickiej po przebudowie
 32. Utrudnienia w ruchu na ulicach: Dąbrowa Miejska, Suchogórska, Stolarzowicka
 33. KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU ODCINKA UL.RACJONALIZATORÓW
 34. KOMUNIKAT O ZMIANACH OGRANICZEŃ TONAŻOWYCH NA UL.WROCŁAWSKIEJ
 35. Całodobowa Służba Zabezpieczenia Ruchu Drogowego MZDiM – podsumowanie roku
 36. Remont chodnika przy ulicy Rodziewiczówny
 37. KOMUNIKAT O OTWARCIU DLA RUCHU UL. KATOWICKIEJ
 38. Naprawy w tunelu i na mostach
 39. NOWY ADRES BIURA STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA
 40. Przebudowa siedmiu dróg w Bytomiu dobiega końca
 41. Zmiana organizacji ruchu na ulicy Wojciechowskiego w Bytomiu Stroszku.
 42. Do końca grudnia ul. Katowicka będzie dopuszczona do ruchu
 43. Zakup nowych pojazdów służbowych
 44. Bytom jednym z pierwszych miast Metropolii, w którym za parkowanie zapłacimy kartą
 45. Utrudnienia w ruchu: ul. Moniuszki
 46. Sygnalizatory akustyczne dla niedowidzących i niewidomych na bytomskich skrzyżowaniach
 47. Docelowa zmiana organizacji ruchu na ul.Małachowskiego
 48. Remont oraz nowy odcinek chodnika na ulicy Hlonda
 49. Remont chodnika w ciągu Alei Legionów przy skrzyżowaniu z ulicą Piekarską
 50. Dzięki oszczędnościom zwiększamy zakres przebudowy czterech dróg