Zgłoszenia o awariach:
Infolinia bezpłatna 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon. 730-1730
wt.-pt. 730-1500

kasa: pon. 1030-1700
wt.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 800 20 44 74

Utrudnienie w ruchu: skrzyżowanie Musialika - Witczaka

musialika 2W związku z katastrofą budowlaną i groźbą zawalenia się budynku mieszkalnego na rogu ulic Feliksa Musialika i Stanisława Witczaka Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje o następujących zmianach w organizacji ruchu.

1. dla ruchu kołowego zostaje zamknięte skrzyżowanie ulic Feliksa Musialika i Stanisława Witczaka,
2. ul. Sokoła na odcinku od ul. Jana Matejki do ul. Stanisława Witczaka jest ulicą dwukierunkową z możliwym dojazdem wyłącznie do fragmentu ul. Stanisława Witczaka znajdującego się pomiędzy ulicami Sokoła i Marsz. J. Piłsudskiego,
3. odcinek ul. Stanisława Witczaka pomiędzy ul. Jana Matejki i ul. Feliksa Musialika jest dwukierunkowy, bez przejazdu,
4. zostaje zamknięty wjazd na ul. Stanisława Witczaka od strony ul. Marsz. J. Piłsudskiego, dojazd do tego odcinka ulicy możliwy wyłącznie od ul. Sokoła,
5. objazd ul Stanisława Witczaka dla jadących w kierunku Piekar Śląskich odbywa się ulicami Brzezińska – Jana Kochanowskiego – Alojzjanów.
Uwaga!
Wyłączony z użytkowania zostaje przystanek autobusowy „Bytom Piłsudskiego” znajdujący się przy ul. Witczaka.
Objazd autobusów ulicami Brzezińska – Jana Kochanowskiego – Alojzjanów.

Zmiana organizacji ruchu następuje w dniu 22.08.2014. od godz. 18.00 do odwołania.

Utrudnienia w ruchu: ul. Witczaka

Utrudnienia w ruchu 14.08.20 WitczakaMiejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje, że w związku z zagrożeniem katastrofą budowlaną (kamienica przy ul. Witczaka) wyłączony z ruchu drogowego jest odcinek ul. Witczaka od ul. Musialika do ul. Matejki. Objazd prowadzony jest ul. Musialika i Alojzjanów do Witczaka. Na czas trwania objazdu ul. Musialika jest ulicą jednokierunkową od ul. Witczaka do ul. Rodziewiczówny.

Aktualne i planowane utrudnienia na terenie miasta 14.08.2014

Plan prowadzenia objazdu etap 8 i późdniejszychul. Strzelców Bytomskich
Miejski Zarząd Dróg i Mostów informuje że od dnia 20.08 w ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Narutowicza do skrzyżowania z Długa – Łokietka nastąpi przełożenie ruchu kołowego na przebudowany odcinek. Nadal w ul. Strzelców Bytomskich utrzymany jest ruch jednokierunkowy. Trasy objazdu nie ulegają zmianie.

ul. Piłsudskiego
W dniach 29-31 sierpnia oraz 5-7 września w godzinach 16.00 -23.30 z ruchu kołowego będzie wyłączona ul. Piłsudskiego, Podgórna i Żołnierza Polskiego w Bytomiu.
Zamknięcia w/w ulic związane są z organizowanymi na pl. Sobieskiego „Dniami Bytomia”.
Objazd zamkniętego odcinka ul. Piłsudskiego prowadzony będzie ulicami: Korfantego – Smolenia – Chrobrego.
Zmianie tez ulegać będzie trasa przejazdu komunikacji pasażerskiej. Autobusy będą kursować w kierunku dworca autobusowego wskazanym wyżej objazdem z przystankiem przy ul. Smolenia 35.

Z uwagi na możliwość wystąpienia znacznych utrudnień na ul. Smolenia autobusy linii 114 zmienią trasę przejazdu i kursować będą ulicami: Prusa –Chrobrego. Zawieszony zostaje przystanek przy pl. Akademickim.

Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Jagiellońskiej oraz w rejonie skrzyżowania ul. K. Miarki - Zabrzańska – Łagiewnicka
W okresie 20-22.08 br wprowadzane będą kolejne zmiany w zakresie modernizacji torowiska tramwajowego. Wchodzą kolejne etapy robót wprowadzające znaczne zmiany dla kierowców indywidualnych oraz pieszych.

UWAGA : Usuwanie reklam - lawet.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu ( MZDiM ) wzywa do usunięcia wszystkich  reklam* w jakiejkolwiek postaci znajdujących się w pasach drogowych dróg publicznych w granicach miasta Bytomia bez zezwolenia albo z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu powyższego zarządu drogi w terminie 14 dni od opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Informacja dla mieszkańców osiedla Stroszek

Mapa2W nawiązaniu do informacji związanej ze zmianą organizacji ruchu w ul. Strzelców Bytomskich  wprowadzoną  w związku  z jej przebudową  i  zwiększonym ruchem pojazdów w ul. Tysiąclecia na czas prowadzenia tych robót w ul. Tysiąclecia oraz w ul. Rydza- Śmigłego od dnia 15 lipca br wprowadza się ruch jednokierunkowy.

Jednocześnie MZDiM informuje, że zgodnie z życzeniami mieszkańców osiedla Stroszek ruch jednokierunkowy w ulicach Tysiąclecia i Rydza-Śmigłego zostanie utrzymany, co pozwoli na pozyskanie większej ilości miejsc postojowych i zachowanie bezpiecznych warunków ruchu.

Nadmieniamy również, że planowane jest wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ul. Okólnej na odcinku od Tysiąclecia do Spółdzielców.

Mieszkańców tych ulic  prosimy o ewentualne uwagi, spostrzeżenia lub sugestie w tym zakresie. Pozwoli to nam na wprowadzenie zmian do rozwiązań w docelowej organizacji ruchu.

Kontakt e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.