Zgłoszenia o awariach:
Infolinia bezpłatna 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon. 730-1730
wt.-pt. 730-1500

kasa: pon. 1030-1700
wt.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 800 20 44 74

Podziękowania.

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informuję, że z dniem dzisiejszym moja praca na stanowisku dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu dobiegła końca, w związku z przejściem na zasłużoną emeryturę.

Pragnę zatem serdecznie podziękować Wszystkim za lata wspólnej pracy.

Jestem niezmiernie wdzięczny wszystkim firmom i instytucjom, z którymi miałem okazję współpracować, w okresie pełnienia przeze mnie funkcji dyrektora, za okazywaną mi życzliwość i zrozumienie. Współpraca z Państwem była dla mnie źródłem wielkiej satysfakcji i zadowolenia. Cieszy mnie fakt, że wszystkie lata pracy pozwoliły nam również na stworzenie przyjaznej atmosfery przy wypełnianiu powierzanych nam obowiązków, co szczególnie sobie cenię.

Dziękuję Mieszkańcom naszego Miasta za uwrażliwianie nas na ich potrzeby, za pochwały i krytykę, za to, że okazywaliście Państwo swe zainteresowanie oraz angażowaliście się w ten sposób w zmianę naszego otoczenia na lepsze.

Składam również podziękowanie Prezydentowi Miasta Panu Damianowi Bartyli, Jego Zastępcom, Naczelnikom i wszystkim Pracownikom Urzędu Miasta oraz jednostek miejskich, z którymi miałem okazję przez te lata współpracować.

Szczególne wyrazy mej wdzięczności kieruję do moich Współpracowników zatrudnionych w MZDiM, z którymi miałem przyjemność przez tyle lat pracować. To dzięki Państwa kompetencjom, umiejętnościom, zaangażowaniu i wytrwałości udawało nam się osiągać wyznaczane nam cele. Jestem przekonany, że mój następca Pan Józef Butrym, któremu dziękuję za lata wspólnej pracy, będzie mógł liczyć na Państwa życzliwość i wsparcie.

Szanowni Państwo proszę przyjąć moje najszczersze podziękowania za wszystko. Życzę Państwu z całego serca dalszych sukcesów na polu zawodowym i powodzenia w życiu osobistym.

 

Z poważaniem

Marek Jarosz

Dyrektor MZDiM

Uruchomienie parkomatów ŚKUP na terenie Bytomia

MZDiM informuje, iż od dnia 01.08.2015 r. rozpoczną się czynności odbiorowe związane z uruchomieniem parkomatów ŚKUP na terenie Bytomia.
Szczegółowe informacje dotyczące Śląskiej Karty Usług Publicznych można znaleźć na www.kartaskup.pl

Utrudnienia w ruchu: ul. Katowicka

W dniu 21 lipca 2015 około godziny 10:00  wprowadzony zostanie kolejny etap robót modernizacyjnych torowiska tramwajowego  w ciągu ulicy Katowickiej w Bytomiu. Pracami objęta zostanie połowa jezdni ul. Katowickiej (po stronie zabudowy) na odcinku około 70 metrów od skrzyżowania z ul. Piastów Bytomskich w kierunku ulicy Rostka. W związku z tym udrożniona dla ruchu pojazdów zostanie ulica Katowicka na odcinku od ul. Piastów Bytomskich do ul. Jagiellońskiej. Na ulicy Jagiellońskiej zostanie przywrócony ruch jednokierunkowy. Ulica Katowicka na odcinku objętym robotami pozostaje jednokierunkowa.

Przewidywany termin prowadzenia prac: do końca sierpnia.

Utrudnienia w ruchu: Al. Jana Pawła II

W dniach 23-25 czerwca prowadzone będą prace remontowe nawierzchni na Alei Jana Pawła II. Roboty obejmują jezdnię w kierunku drogi krajowej nr 79 - ulicy Chorzowskiej, na odcinku od zjazdu do centrum (przy Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego) do włączenia do ulicy Chorzowskiej. W związku z powyższym, w rejonie prowadzonych robót, ruch pojazdów będzie odbywał się jednym pasem ruchu. Prosimy zachować ostrożność.

Utrudnienia w ruchu: Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego

W dniach 5-6 czerwca realizowane będą prace remontowe nawierzchni jezdni Alei J. N. Jeziorańskiego w rejonie skrzyżowania z ulicą Dworską. Prace będą prowadzone etapami w związku z czym wystąpią zawężenia przekroju jezdni. Ruch pojazdów na skrzyżowaniu będzie sterowany ręcznie przez uprawnione osoby. Prosimy zachować ostrożność.