Zagrożenia w ruchu:
Infolinia bezpłatna 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 800 20 44 74

Utrudnienia w ruchu : ul. Piekarska

W związku z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Piekarskiej począwszy od dnia 16 lipca 2018 r. wystąpią utrudnienia w dojeździe do cmentarza komunalnego od strony ul. Powstańców Śląskich jak i ul. Kwiatowej. Na czas prowadzonych etapowo robót ul. Piekarska zostanie zamknięta dla ruchu kołowego z wyznaczeniem objazdu nieprzejezdnego odcinka tj.  pomiędzy ul. Powstańców Śląskich i ul. Kwiatową . Przewidywany termin zakończenia robót – do 22 października 2018 r.

Utrudnienia w ruchu: ul. Frenzla na odcinku od skrzyżowania z ul. Szyb Zachodni do skrzyżowania z ul. Francuską.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje, że od dnia 05 lipca 2018r. prowadzone będą prace drogowe na odcinku jezdni ul. Frenzla pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Szyb Zachodni i ul. Francuską  oraz w części obejmującej przebudowę chodnika na odcinku ul. Frenlza od skrzyżowania z ul. Francuską do skrzyżowania z ul. Wiosny Ludów i ul. Nickla.

Będzie to pierwszy etap przebudowy ul. Frenzla. O dalszych etapach będziemy informować na bieżąco.


Prosimy o zachowanie ostrożności.


Przewidywany termin zakończenia przebudowy – listopad 2018.

Utrudnienia w ruchu: ul. Wrocławska – kontynuacja robót

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje, że w ramach prowadzonego z tytułu szkód górniczych remontu wiaduktu drogowego w ciągu ul. Wrocławskiej, począwszy od dnia 29 czerwca 2018 r. zamknięta dla ruchu zostanie jezdnia północna prowadząca w kierunku Miechowic. Przejazd po obiekcie będzie odbywał się dwukierunkowo po jezdni w kierunku centrum miasta. Zawężenie do jednego pasa ruchu od strony centrum nastąpi już na ul. Wrocławskiej, za skrzyżowaniem z ul. Reja. Pojazdy jadące z kierunku Miechowic/Zabrza do centrum zostaną sprowadzone na prawy pas ul. Miechowickiej przed skrzyżowaniem z ul. Konstytucji. Z uwagi na trwającą przebudowę ulicy Karlika prosimy zachować ostrożność. Planowany termin zakończenia wszystkich etapów remontu wiaduktu drogowego – do końca listopada 2018.

Utrudnienia w ruchu: ul. Strzelców Bytomskich

W związku z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Strzelców Bytomskich 450 począwszy do dnia 25 czerwca 2018 r. obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu. Na czas robót wykonywanych etapowo zostanie wyłączony z ruchu pas w kierunku Tarnowskich Gór a ruch pojazdów na zawężonej jezdni sterowany będzie wahadłową sygnalizacją świetlną. Przewidywany termin zakończenia prac – 15 lipca 2018 r. Apelujemy do kierowców o ostrożność i zwrócenie szczególnej uwagi na pieszych przekraczających jezdnię w rejonie czynnego przystanku autobusowego.

Przebudowa ul. Katowickiej – kontynuacja robót

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje, że od poniedziałku / 25 czerwca / została zamknięta dla ruchu kołowego ulica Katowicka na odcinku od ul. Zamenhofa do ul. Korfantego oraz od ul. Matejki do ul. Chorzowskiej. Na tych odcinkach nie będzie możliwości dojazdu do zabudowy. Przejazd ul. Matejki w kierunku ul. K. Miarki będzie utrzymany. Na czas obowiązującego etapu robót zostaną wyznaczone objazdy do ul. Jagiellońskiej, Korfantego, Krakowskiej i Głębokiej. Utrudnienia w ruchu związane są z kontynuacją prowadzonego remontu ulicy Katowickiej i potrwają do ok. 10 lipca 2018 r. Prosimy o zachowanie ostrożności. O kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.