Zagrożenia w ruchu:
Infolinia bezpłatna 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 800 20 44 74

Utrudnienia w ruchu : ul. Chorzowska

W związku z wyburzeniem budynku przy ul. Chorzowskiej 9, w dniach od 28 lutego do ok. 6 marca 2017 r. zostanie całkowicie zamknięta jezdnia z kierunku od Katowic do centrum Bytomia. Pojazdy jadące z Katowic do Bytomia będą mogły korzystać z jednego pasa na jezdni przeciwnej (lub oznakowanym objazdem do centrum przez Al. Jana Pawła II i ul. Siemianowicką), zaś piesi będą mogli korzystać z przejścia po drugiej stronie ulicy. W kierunku Katowic ruch kołowy będzie utrzymany wyłącznie prawym pasem, a zawężenie jezdni zostanie wprowadzone w rejonie wiaduktu kolejowego /ul. Chorzowska/. Oznakowanie ostrzegawcze informujące o utrudnieniach przewiduje się wprowadzić do końca bieżącego dnia.


Pasażerowie komunikacji autobusowej na liniach: 127, 192, 227, 830N oraz przyśpieszonych 820 i 830 powinni spodziewać się opóźnień w kursowaniu, a kierowcy zachować szczególną ostrożność.

Terminy przyjmowania wniosków na zajęcie pasa drogowego w 2017r.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje, że wnioski o wydanie zezwoleń na zajecie pasa drogowego w roku 2017 przyjmowane są w następujących terminach :
• Całoroczne stanowiska handlowe pod cmentarzami – odnawiane - do 31 grudnia 2016 r. ( wnioski należy składać w pokoju 202 lub sekretariacie ).
• Całoroczne stanowiska handlowe – nowe - do końca stycznia 2017 r. ( wnioski należy składać w pokoju 202 lub sekretariacie ).
• Stoiska handlowe podczas odpustów parafialnych – od 01 marca 2017 do 31 marca 2017 r. ( wnioski należy składać w pokoju 202 ).
• Stoiska handlowe okolicznościowe pod cmentarzami niezwiązane z okresem Wszystkich Świętych np. Dzień Matki, Wielkanoc, Boże Narodzenie i inne – nie wcześniej niż 40 dni przed, ale nie później niż na 14 dni przed wnioskowanym terminem ( wnioski należy składać w pokoju 202 lub sekretariacie ).
• Stoiska handlowe pod cmentarzami z okazji dnia Wszystkich Świętych – od 11 września 2017 r. do 29 września 2017 r ( wnioski należy składać w pokoju 202 ).

Utrudnienia w ruchu: ul. Romanowskiego

W związku z organizowanym przez Stowarzyszenie Aktywne Łagiewniki spotkaniem wigilijnym, w dniu 17 grudnia, w godzinach 9.00-20.00 nastąpi wyłączenie z ruchu pojazdów fragmentu ulicy Romanowskiego - na wysokości Placu W. Szalonka.

Utrudnienia w ruchu: ul. Chorzowska

W związku z pracami remontowymi wiaduktu kolejowego nad ulicą Chorzowską w rejonie skrzyżowania z ulicą Miarki, od dnia 19 grudnia (poniedziałek), od godzin porannych, wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Prace będą prowadzone etapowo z każdorazowym zawężeniem pasów ruchu na ulicy Chorzowskiej. Wystąpią również okresowe, naprzemienne zamknięcia chodników pod przedmiotowym wiaduktem. Przewidywany termin zakończenia prac - 22 grudnia 2016 r.

Utrudnienia w ruchu: ul. Chorzowska, Al. Jana Pawła II

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje że w dniu 15 grudnia 2016r. (czwartek) przy sprzyjających warunkach atmosferycznych prowadzone będą prace remontowe nawierzchni ul. Chorzowskiej – pas na kierunku do Katowic (od wyjazdu z Al. Jana Pawła do skrzyżowania z ul. Arki Bożka)
Roboty będą prowadzone również na Al. Jana Pawła II.
Prosimy o zachowanie ostrożności.


Przewidywany termin zakończenia robót – 16 grudnia 2016r.