Zagrożenia w ruchu:
Infolinia bezpłatna 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 800 20 44 74

Utrudnienia w ruchu: Skrzyżowanie ulic Katowicka - Miarki - Chorzowska - Siemianowicka - Witczaka

W związku z realizowaną przez przedsiębiorstwo Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego w ul. Katowickiej, w dniu 25 lutego 2019 r. planowane jest wprowadzenie następującej, tymczasowej organizacji ruchu:

1. Ulice Chorzowska (DK 79) i Miarki (DK 94) - kierunek „Centrum”/”Kraków”.
- zawężony zostanie lewy pas ruchu ul. Chorzowskiej (przed wlotem ul. Miarki);
- zawężony zostanie prawy pas ruchu, lewego wlotu ul. Miarki;
- wyłączona z ruchu zostanie znaczna część powierzchni skrzyżowania na wysokości wlotu ul. Katowickiej.

W związku z tym ruch pojazdów przez skrzyżowanie będzie odbywał się jednym pasem ruchu o geometrii wytyczonej odpowiednim znakami pionowymi i poziomymi.

2. Ulica Siemianowicka (DK 94) - kierunek do „Centrum”.
- począwszy od węzła z Al. Jana Pawła II (z wyłączeniem tego węzła) - dopuszczony będzie ruch wyłącznie pojazdów komunikacji miejskiej, służb miejskich, pojazdów budowy, zaopatrzenia oraz dla dojazdu do posesji.
- na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul. Witczaka - dopuszczony będzie ruch wyłącznie pojazdów komunikacji miejskiej, służb miejskich, pojazdów budowy, zaopatrzenia dla punktów handlowych i dojazdu do posesji na tym odcinku ul. Siemianowickiej.
- wjazd na skrzyżowanie ulic Siemianowicka-Witczaka - dopuszczony będzie ruch wyłącznie pojazdów komunikacji miejskiej.

Dla pojazdów ciężarowych wytyczono objazd do centrum trasą: ul. Siemianowicka - Al. Jana Pawła II - ul. Stara (Piekary Śląskie) - ul. Witczaka.
Dla pozostałych pojazdów wytyczono objazd do centrum trasą: ul. Siemianowicka - Al. Jana Pawła II - ul. Chorzowska.

Orientacyjny czas trwania prac w tym etapie robót: do 10 marca 2019 r.
Prosimy zachować ostrożność.

W sprawie szczegółowych informacji odnośnie realizacji inwestycji i postępu prac, prosimy o kontakt z inwestorem - spółką Tramwaje Śląskie S.A.

Utrudnienia w ruchu: ul. Chorzowska, Al. Jana Pawła II

W związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., w dniu 7 lutego wprowadzone zostały następujące utrudnienia w rejonie skrzyżowania Al. Jana Pawła II i ul. Chorzowskiej (kierunek do Chorzowa):

- zawężeniu uległ prawy pas ruchu ul. Chorzowskiej (przed wlotem Al. Jana Pawła II);

- zawężeniu uległ prawy pas ruchu Al. Jana Pawła II (na wlocie do ul. Chorzowskiej).


Planowany termin występowania utrudnień: do dwóch dni.

Utrudnienia w ruchu: ul. Chrzanowskiego (skrzyżowanie z ul. Strzelców Bytomskich)

AKTUALIZACJA 18.02.2019

W nawiązaniu do informacji przesłanej w dniu 14.02.2019 odnośnie awaryjnego zamknięcia wlotu ulicy Chrzanowskiego (na skrzyżowaniu z ul. Strzelców Bytomskich) informujemy, że przewidywany termin zakończenia prac (a tym samym - otwarcie wlotu) uległ zmianie - deklarowany przez wykonawcę nowy termin zakończenia robót to piątek 22.02.2019 r.

------------------------------------------------------------------------------


AKTUALIZACJA 14.02.2019

Przewidywany termin zakończenia prac: 15-16 lutego 2019 r.


--------------------------------------------------------------------------------------------------


W związku z awarią sieci gazowej, w dniu 30 stycznia 2019 r. wprowadzono zamknięcie wlotu ulicy Chrzanowskiego, na skrzyżowaniu z ul. Strzelców Bytomskich. Wytyczone zostały następujące objazdy:

- ul. Strzelców Bytomskich - ul. Wrocławska - ul. Chrzanowskiego,

- ul. Strzelców Bytomskich - AL. Legionów - ul. Tarnogórska - ul. Chrzanowskiego.

Dla kierunku przeciwnego:

- ul. Chrzanowskiego - ul. Tarnogórska - Al. Legionów - ul. Strzelców Bytomskich.


Przewidywany czas trwania utrudnień - około 7 dni.

Utrudnienia w ruchu: Ul. Wrocławska (odcinek od ul. Reja do ul. Konstytucji)

AKTUALIZACJA 23.01.2019


Z przyczyn zależnych od wykonawcy robót -  planowane na dzisiaj wprowadzenie zmiany organizacji ruchu, na wiadukcie w ciągu ul. Wrocławskiej, po raz kolejny zostało przełożone - planowany termin wprowadzenia:  25.01.2019 r.


AKTUALIZACJA 21.01.2019

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 18.01.2019 r. oraz informacji otrzymanej od kierownika robót -  planowane na dzisiaj wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w ciągu ul. Wrocławskiej zostało przełożone na dzień 23.01.2019 r.

--------------------------------------------------------------------------------


W dniu 21 stycznia 2019 r., w rejonie wiaduktu w ciągu ulicy Wrocławskiej nastąpi zmiana organizacji ruchu. Zamknięciu ulegnie jezdnia w kierunku centrum miasta. Ruch pojazdów będzie odbywał się dwukierunkowo po jezdni w kierunku Miechowic.


Prosimy zachować ostrożność.

ul. Wrocławska - rejon skrzyżowania z ul. Reja

W związku z przebudową skrzyżowania ulic Wrocławska - Reja, w dniu 16-19 stycznia 2019 r. obowiązywać będzie następująca zmiana organizacji ruchu: zamknięta zostanie jezdnia w kierunku Miechowic (na odcinku od zjazdu do KWK Bobrek-Centrum do pętli tramwajowej) - ruch pojazdów będzie odbywać się dwukierunkowo po przeciwległej jezdni. W dalszym ciągu obowiązuje zamknięcie wlotu ul. Reja oraz objazd do tej ulicy wyznaczony ulicami Chrzanowskiego - Wyczółkowskiego - Przemysłową - Składową lub z wykorzystaniem sąsiedniego układu drogowego. Na kierunku do centrum utrzymany zostanie dojazd do stacji paliw. Wyjazd ze stacji paliw oraz zabudowy przy ul. Reja do ul. Wrocławskiej możliwy z wykorzystaniem powyższego, oznakowanego objazdu.