Zagrożenia w ruchu:
Infolinia bezpłatna 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 800 20 44 74

Informacja dotycząca opłat za zajęcie pasa drogowego.

Właściciele kamienic wspólnoty mieszkaniowe czy prywatni właściciele muszą pamiętać, aby dopełnić formalności związanych z realizowanymi pracami, np. w zakresie ustawienia kontenerów na gruz i odpady budowlane.
Miejski Zarząd Dróg i Mostów przypomina, że zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt  4 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 t.j. ze zm.), zajmujący miejsce w pasie drogowym zobligowani są do uiszczenia stosownej opłaty za zajęcie pasa drogowego. Brak zezwolenia skutkować będzie naliczeniem kary wynikającej z ustawy.
W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości w powyższej sprawie, pracownicy MZDiM Bytom pod nr  tel.32 39-69-701,  udzielą informacji.

kontener

Utrudnienia w ruchu na ulicy Elektrownia

W związku z  remontem sieci ciepłowniczej od dnia 10 lipca (poniedziałek), od godzin rannych, nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Elektrownia. W pierwszym etapie prac wyłączeniu z ruchu pojazdów ulegnie fragment ulicy na odcinku od skrzyżowania z ulicą Elektrownia do ronda przy Al. J. N. Jeziorańskiego/CH Plejada. Wprowadzony zostanie oznakowany objazd ulicami Elektrownia - Racjonalizatorów - Ks. J. Frenzla - AL. J. N. Jeziorańskiego. Przewidywany okres realizacji pierwszego etapu prac - około jednego tygodnia.

Utrudnienia w ruchu: ul. Wrocławska (rejon aresztu śledczego)

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje że w dniu 01.07.2017r. (sobota) prowadzone będą roboty drogowe związane z remontem nawierzchni w ciągu ul. Wrocławskiej na wysokości aresztu śledczego. Roboty będą prowadzone z wyłączeniem dwóch prawych pasów ruchu.
Kierujących pojazdami prosimy o zachowanie ostrożności.
Przewidywany termin zakończenia prac – 02 lipiec 2017r.

Utrudnienia w ruchu: ul. Chorzowska – kierunek Katowice (wiadukt nad Al. Jana Pawła II)

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje, że w dniu 7 czerwca 2017r. (środa) prowadzone będą prace remontowe nawierzchni ul. Chorzowskiej – na skrajnym pasie na kierunku do Katowic w rejonie wiaduktu nad Al. Jana Pawła II.
Prosimy o zachowanie ostrożności.

Przewidywany termin zakończenia prac – 8 czerwca 2017r. (czwartek)

Utrudnienia w ruchu: ul. Frenzla

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu, informuje że od dnia 23 maja 2017r. (wtorek) prowadzone będą prace związane remontem nawierzchni drogowej ul. Frenzla w rejonie skrzyżowania z ul. Nickla i ul. Wiosny Ludów.
Prosimy o zachowanie ostrożności.
Przewidywany termin zakończenia prac – 26 maja 2017r.