Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Utrudnienia w ruchu: ul. Frenzla

Od dnia 13 października 2018r. (sobota) prowadzone będą prace drogowe związane z wymianą nawierzchni bitumicznej na odcinku jezdni ul. Frenzla od skrzyżowania z ul. Matki Ewy do skrzyżowania z ul. Dzierżonia.
Roboty będą również prowadzone w obrębie Placu Szpitalnego.
Zakończenie robót na w/w odcinku drogi planowane jest na dzień 19 października 2018r.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Przewidywany termin zakończenia przebudowy ul. Frenzla – listopad 2018.