Utrudnienia w ruchu: ul. Frenzla

Od dnia 13 października 2018r. (sobota) prowadzone będą prace drogowe związane z wymianą nawierzchni bitumicznej na odcinku jezdni ul. Frenzla od skrzyżowania z ul. Matki Ewy do skrzyżowania z ul. Dzierżonia.
Roboty będą również prowadzone w obrębie Placu Szpitalnego.
Zakończenie robót na w/w odcinku drogi planowane jest na dzień 19 października 2018r.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Przewidywany termin zakończenia przebudowy ul. Frenzla – listopad 2018.


Utworzono: piątek, 12-10-2018 godz. 14:52