Utrudnienia w ruchu: ul. Chorzowska

W związku z rozbiórką kamienicy przy ul. Chorzowskiej 11, w dniu 9 listopada nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu w tym rejonie. W pierwszym etapie prac wprowadzone zostaną następujące zmiany:
- wyłączenie z ruchu pojazdów obu pasów na kierunku do centrum, bezpośrednio za skrzyżowaniem z ul. Tuwima - ruch będzie odbywał się po jednym pasie jezdni dla przeciwnego kierunku ruchu.
- wyłączenie, z ruchu pieszego, chodnika na wysokości kamienicy nr 11. Przejście piesze wzdłuż ulicy Chorzowskiej będzie możliwe chodnikiem po stronie byłej KWK „Rozbark”.
- zawężenie lewego pasa ruchu dla relacji w kierunku Chorzowa, bezpośrednio od wiaduktu kolejowego.
Przewidywany termin trwania prac: około 5 dni. Prosimy o zachowanie ostrożności.


Utworzono: piątek, 09-11-2018 godz. 13:49