Utrudnienia w ruchu: Skrzyżowanie ulic Chorzowska - Arki Bożka

torowisko

AKTUALIZACJA 07.05.2019 r. 

Planowana na dzień 7 maja 2019 zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Chorzowskiej i Arki Bożka uległa przesunięciu. Nowy termin wprowadzenia przedmiotowej zmiany organizacji ruchu: nie wcześniej niż 15 maja 2019 r.


W związku z realizowanym przez przedsiębiorstwo Tramwaje Śląskie S.A. remontem torowiska tramwajowego wzdłuż ulicy Chorzowskiej, w dniu 7 maja 2019 r. planowane jest wprowadzenie następującej, tymczasowej organizacji ruchu:

- zawężony zostanie wlot ulicy Arki Bożka do ul. Chorzowskiej, z utrzymaniem wjazdu z ul. Chorzowskiej w kierunku osiedla;

- wyjazd z osiedla odbywać się będzie drugim zjazdem komunikującym osiedle z ul. Chorzowską (w rejonie węzła ul. Chorzowska - Al. Jana Pawła II);

- dla pojazdów wyjeżdżających z osiedla w kierunku Chorzowa obowiązywać będzie oznakowany objazd: wyjazd z osiedla - ul. Chorzowska - Al. Jana Pawła II - Siemianowicka - Al. Jana Pawła II - ul. Chorzowska.

Orientacyjny czas trwania prac w tym etapie robót: do końca maja 2019 r.
Prosimy zachować ostrożność.

W sprawie szczegółowych informacji odnośnie realizacji inwestycji i postępu prac, prosimy o kontakt z inwestorem - spółką Tramwaje Śląskie S.A.


Utworzono: czwartek, 02-05-2019 godz. 11:30