Skrzyżowanie ulic Katowicka - Miarki - Chorzowska - Siemianowicka - Witczaka

W związku z realizowaną przez przedsiębiorstwo Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego w ul. Katowickiej i oświadczeniem wykonawcy robót, informujemy, że w dniu 14 maja 2019 r. nastąpi otwarcie dla ruchu pojazdów ul. Siemianowickiej oraz przywrócenie docelowej organizacji ruchu na  skrzyżowaniu ulic Siemianowicka - Witczaka - Katowicka - Miarki - Chorzowska.


Utworzono: poniedziałek, 13-05-2019 godz. 14:27