Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: (32) 387 06 55
UWAGA!!! W związku z awarią linii telefonicznej kontakt z dyspozytorem jest możliwy pod numerami telefonów 32-39-69-770 oraz 795 550 347.

Tablice informacyjne - radary przy Szkole Podstawowej nr 4

TablicaSP4W rejonie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika mieszczącej się przy ul. Chrobrego, zostały zamontowane trzy tablice świetlne, monitorujące prędkość pojazdów.

Pomimo czytelnego oznakowania przy skrzyżowaniu ulic Smolenia-Chrobrego i nadzoru pracownika (tzw. Stopki) przy przejściu dla pieszych przed szkołą, dochodzi tam do wymuszeń pierwszeństwa i stłuczek.

Szkoła z własnej inicjatywy wdrożyła projekt „Bezpieczniej w drodze do domu i na rodzinny spacer” przez ustawienie radarów – tablic świetlnych: dwóch przy ul. Smolenia i jednego przy ul. Chrobrego przy wjeździe od strony Piłsudskiego. Tablice informują o potrzebie dostosowania prędkości przez napis „zwolnij” i „dziękuję”

Prosimy kierowców o zwracanie uwagi na oznakowanie, informacje z tablic świetlnych, a przede wszystkim o ostrożną jazdę w rejonie szkoły i na skrzyżowaniu Chrobrego – Smolenia.

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu w ramach projektu „Pomoc to moc” pozyskała z funduszy PZU kwotę 70 tysięcy złotych, z których część przeznaczono na zamontowanie 3 tablic świetlnych. Pozostałe środki zostały wykorzystane na działania promujące bezpieczne zachowania na drodze oraz spotkania i konkursy o tematyce związanej z ruchem drogowym (informacje z profilu SP nr 4 w mediach społecznościowych).