Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: (32) 387 06 55
UWAGA!!! W związku z awarią linii telefonicznej kontakt z dyspozytorem jest możliwy pod numerami telefonów 32-39-69-770 oraz 795 550 347.

Poprawa wizerunku ul. Dworcowej

1W związku z nagminnym rozklejaniem ogłoszeń i ulotek na słupach oświetlenia miejskiego przy ul. Dworcowej, MZDiM Bytom zwrócił się do Straży Miejskiej z prośbą o wyegzekwowanie od ich właścicieli usunięcia w/w materiałów.
Rozklejanie reklam i banerów w miejscach do tego nieprzezaczonych niszczy wizerunek nie tylko ul. Dworcowej ale i całego miasta.

Uczulamy reklamodawców na respektowanie oznaczenia: "ZAKAZ NAKLEJANIA ULOTEK" oraz jednocześnie przypominamy iż zgodnie z obowiązującym kodeksem wykroczeń za umieszczanie w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym: ogłoszenia, plakatu, ulotki bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.