Poprawa wizerunku ul. Dworcowej

1W związku z nagminnym rozklejaniem ogłoszeń i ulotek na słupach oświetlenia miejskiego przy ul. Dworcowej, MZDiM Bytom zwrócił się do Straży Miejskiej z prośbą o wyegzekwowanie od ich właścicieli usunięcia w/w materiałów.
Rozklejanie reklam i banerów w miejscach do tego nieprzezaczonych niszczy wizerunek nie tylko ul. Dworcowej ale i całego miasta.

Uczulamy reklamodawców na respektowanie oznaczenia: "ZAKAZ NAKLEJANIA ULOTEK" oraz jednocześnie przypominamy iż zgodnie z obowiązującym kodeksem wykroczeń za umieszczanie w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym: ogłoszenia, plakatu, ulotki bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.


Utworzono: środa, 11-09-2019 godz. 13:52