Zamknięcie dla ruchu ul. Kruszcowej

Miejski Zarząd Dróg i Mostów informuje, że od dnia 7 października 2019 r. obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu w kwartale ulic Kruszcowa - Witczaka – Stawowa – Gwarecka. W związku z realizacją prac związanych z przebudową istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na ul. Kruszczowej zostanie ona zamknięta dla ruchu pojazdów. W pierwszym etapie ruch pojazdów zostanie wyłączony z ruchu na odcinku ul. Kruszcowej od skrzyżowania z ul. Witczaka do posesji przy nr 7b. W drugim etapie ul. Kruszczowa zostanie wyłączona z ruchu na odcinku od posesji nr 7b do końca budynku nr 11. Wykonawca robót wprowadzi objazd poprowadzony kolejno ul. Witczaka, ul. Stawową oraz ul. Gwarecką, a dla pojazdów kierujących się ul. Gwarecką do ul. Stawowej wprowadzi trasę objazdową wyznaczoną ulicami Tramwajarzy i Witczaka. W związku z koniecznością zmiany trasy przejazdu autobusów  komunikacji zbiorowej na ulicach Stawowa i Gwarecka wprowadza się ruch jednokierunkowy. Informacje odnośnie zmian w kursowaniu linii autobusowych znajdują się na stronie Zarząd Transportu Metropolitalnego:

https://rj.metropoliaztm.pl/news/i/1407 .

Utrudnienia ruchu związane z prowadzonymi robotami planowane są do końca listopada.

Prosimy o zachowanie ostrożności o stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu.


Utworzono: piątek, 04-10-2019 godz. 07:27