Czyścimy wpusty na bytomskich drogach

wpusty2Niedrożne wpusty są jedną z głównych przyczyn tworzenia się zalewisk na jezdniach oraz posesjach mieszkańców Bytomia.

W ramach zawartej umowy na bieżące utrzymanie studzienek wodościekowych (wpustów ulicznych) z przykanalikami, zleciliśmy ich czyszczenie. Prace przeprowadzane są metodą ciśnieniową za pomocą specjalistycznego pojazdu usuwającego osady.

Obecnie czyszczone są studzienki na drogach powiatowych oraz wykonywane są remonty studzienek w miejscach stwierdzonych uszkodzeń tj. wykonywane są podmurówki i na nowe wymieniane są zniszczone nasady wpustów. Dotychczas oczyściliśmy 1548 sztuk studzienek na ulicach Bytomia. Kolejne - ok. 1500 sztuk, jest zaplanowane do oczyszczenia do końca 2019 roku.

Ważnym czynnikiem pozwalającym na czyszczenie mechaniczne są warunki atmosferyczne. Prace odbywają się tylko przy dodatnich temperaturach.

W ramach umowy zawartej na ten cel, Miejski Zarząd Dróg i Mostów wyda w tym roku kwotę do 268 298 złotych.

Zabrzańska 3Zabrzańska 5Zabrzańska 6Zabrzańska 8Zabrzańska 9


Utworzono: piątek, 08-11-2019 godz. 12:17