Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: (32) 387 06 55
UWAGA!!! W związku z awarią linii telefonicznej kontakt z dyspozytorem jest możliwy pod numerami telefonów 32-39-69-770 oraz 795 550 347.

Przebudowa ul. Mochnackiego - 3 etap

Informujemy, że od dnia 12 listopada 2019 r. od godziny 10:00 wprowadzony zostanie 3 etap robót związanych z przebudową ul.Mochnackiego w Bytomiu. Zmiany tymczasowej organizacji ruchu będą obejmować wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na północnej części jezdni ul.Mochnackiego od wysokości posesji nr 2a w kierunku skrzyżowania z ul.Rostkowskiego-Karpacka. Z uwagi na brak możliwości wjazdu od strony skrzyżowania z ul. Rostkowskiego – Karpacka wykonawca wprowadzi trasę objazdową umożliwiającą dojazd do ul.Mochnackiego. Trasa poprowadzona będzie ulicami: Karpacką, Zabrzańską i Wyzwolenia.
O wprowadzeniu kolejnych etapów wykonawca będzie informował w późniejszym terminie.
Prosimy o zachowanie ostrożności i o stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu.