Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Reptowskiej w Bytomiu Miechowicach

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje, że w związku z zakończeniem wykonywania robót bitumicznych związanych z przebudową ul. Reptowskiej w dniu 30 listopada 2019r. (sobota) zostanie przywrócony ruch na ww. ulicy od skrzyżowania z ul. Wolnego-Gruntową-Zjednoczenia do skrzyżowania z ul. Bławatkową. Przywrócony zostanie ruch jednokierunkowy na ul. Zjednoczenia od skrzyżowania z ul. Stolarzowicką do ul. Wolnego.

Wznowione zostanie kursowanie linii autobusowych i obsługa przystanków „Bytom Miechowice Reptowska” i „Bytom Miechowice Bławatkowa”.

Jednocześnie informujemy, iż w dalszym ciągu prowadzone będą prace związane z wykonywaniem robót brukarskich na chodnikach i zjazdach oraz roboty wykończeniowe.


Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do wprowadzanej organizacji ruchu.