Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

ZMIANA TERMINU wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót związanych z realizacją zadania pn.: "Przebudowa ul.Św.Elżbiety w Bytomiu"

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje o zmianie terminu wprowadzenia tymczasowej zmiany organizacji ruchu w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa ul.Św.Elżbiety w Bytomiu. W związku z tym, że wykonawca odpowiedzialny za wprowadzenie w terenie oznakowania tymczasowego wykonał je w sposób niekompletny - podjęliśmy decyzję o przesunięciu terminu wprowadzenia przedmiotowej organizacji ruchu. Wyznaczono nowy termin odbioru oznakowania na poniedziałek, tj. 24.02.2020r.
Do tego czasu ruch po ul.Worpie oraz św.Elżbiety powinien odbywać się bez zmian w organizacji ruchu.