Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Wymieniamy uszkodzone bariery drogowe i wprowadzamy nowe organizacje ruchu

przedpoZawarliśmy umowę na dostawę i utrzymanie barierek drogowych. Przystępujemy do napraw barierek chodnikowych uszkodzonych w wyniku kolizji drogowych. Naprawy już zostały wykonane w  następujących lokalizacjach:
  • ul. Kolejowa na wysokości dworca autobusowego, a także po stronie stacji benzynowej
  • ul. Siemiradzkiego przy szkole
  • ul. Starochorzowska przy zejściu ze schodów prowadzących od ul. Chorzowskiej
  • ul. Konstytucji w rejonie kościoła
  • ul. Świętochłowicka przy przedszkolu

Każdorazowo występujemy do Policji o podanie informacji o sprawcy jeżeli uszkadzane są bariery, latarnie uliczne, sygnalizatory czy znaki. Odzyskujemy od ubezpieczycieli pieniądze, które przeznaczamy na naprawy. W identyfikacji sprawców przydatne są kamery miejskiego systemu monitoringu wizyjnego.

W najbliższym czasie wprowadzany także nowe organizacje ruchu:

  • „Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku ul.Zamkowej od ul.Ks.Frenzla do ul.Gen.Andersa
  • „Likwidacja ograniczenia prędkości do 40km/h obowiązującego na ul.Podleśnej na odcinku od skrzyżowania z ul.Suchogórską do końca obszaru zabudowanego z równoczesnym przesunięciem terenu zabudowanego”.

W dniu 17 lutego 2020 r. Miejski Zarząd Dróg I Mostów w Bytomiu zawarł umowę „Dostawa i utrzymanie oznakowania pionowego oraz urządzeń zabezpieczających ruch pieszych i rowerzystów, w tym drogowych barierek ochronnych i separatorów na terenie miasta Bytomia w 2020r.” z konsorcjum firm, w skład którego wchodzą: 1) FENIX SR sp. z o.o., 01-771 Warszawa, ul. Broniewskiego 22a/33 (Lider) oraz 2) DAKRO Józef Karkoszka, 41-936 Bytom, ul. Jonasza Kofty 7 (Partner). Umowa zawarta została do kwoty 748.463,61 zł brutto i obowiązywać będzie do końca 2020 r.