Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Zakaz wieszania materiałów wyborczych na drogach w czasie kampanii poprzedzającej wybory Prezydenta RP

Banery Zakaz1Decyzją Zarządu Miasta Bytomia, Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu, zakazuje umieszczania w pasie drogowym materiałów wyborczych w trakcie kampanii poprzedzającej wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. To oznacza, że nie można umieszczać m.in. bannerów, plakatów i innych materiałów wyborczych na barierach drogowych, latarniach ulicznych, wiaduktach nad drogami i chodnikami, na sygnalizatorach i innych elementach infrastruktury drogowej.

Zarząd Miasta Bytomia wydając zakaz, kieruje się doświadczeniami z poprzedniej kampanii wyborczej. Podstawowym celem jest zapobieganie sytuacjom niebezpiecznym, które pojawiają się, kiedy bannery i plakaty ograniczają widoczność pieszym, kierowcom i rowerzystom.  Drugim celem zakazu jest dbałość o estetykę miasta.

Materiały wyborcze rozwieszane w pasie drogowym niezgodnie z powyższym zakazem, będą usuwane, a ich odbiór będzie możliwy dopiero po zakończonych wyborach prezydenckich w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu przy ul. Smolenia 35.

Jednocześnie przypominamy, że stanowi wykroczenie i zagrożone jest karą grzywny – zgodnie z art. 495 § 1 Kodeksu wyborczego:

• umieszczenie plakatów i haseł wyborczych na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych bez zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia,

• naruszenie obowiązujących przepisów porządkowych przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej,

• umieszczenie plakatów i haseł wyborczych w taki sposób, że nie można ich usunąć bez powodowania szkód
Banery Zakaz2

Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, zarządca drogi wymierza w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną – zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.

Plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia, bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym, Policja lub Straż Miejska jest zobowiązana je usuwać na koszt komitetów wyborczych - art. 110 § 5 Kodeksu wyborczego.