Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Malujemy czerwono-białe przejścia dla pieszych

Witczaka przejścieRozpoczęły się prace związane z malowaniem przejść dla pieszych w kolorach czerwonym i białym. Ostrzegawczym, czerwonym kolorem chcemy zwrócić szczególną uwagę kierowców na pieszych korzystających z tych przejść.

Pięć przejść dla pieszych, które doświetliliśmy jesienią i zimą zeszłego roku i które zostały wykonane tymczasowo w technice oznakowania cienkowarstwowego, odnawiamy w technice oznakowania grubowarstwowego, strukturalnego. Miejsca, w których będzie można zobaczyć wprowadzane zmiany to:

1. ul. Ks.J. Frenzla na odcinku pomiędzy ul.Dzierżonia, a ul.Racjonalizatorów,

2. ul. Witczaka przy skrzyżowaniu z ul.Staffa,

3. ul. Modrzewskiego przy skrzyżowaniu z ul.Krupińskiego,

4. ul. Świętochłowicka w rejonie skrzyżowania z ul.Krzyżową,

5. ul. Żołnierska przy skrzyżowaniu z ul.Gombrowicza.

Na modernizację wymienionych przejść otrzymano 255 000,00 zł dofinansowania w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności”, wkład własny Gminy Bytom wyniósł 79 880,00 zł.

Ponadto, podobne „dwukolorowe” rozwiązanie wprowadziliśmy już na ul.Grota-Roweckiego przy szkole.

Wkrótce, po wyłonieniu wykonawcy w odbywającym się przetargu rozpoczniemy proces odnowy oznakowania poziomego cienkowarstwowego na terenie całego miasta, skupiając się w pierwszej kolejności na bezpieczeństwie pieszych – najpierw będą odmalowywane przejścia dla pieszych na wszystkich kategoriach dróg. Następnie będziemy odnawiać pozostałe oznakowanie poziome według kolejności: drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne.

Świętochłowicka przejście biało-czerwoneGrota-Roweckiego przejście biało-czerwone