Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

UWAGA !!! Ważna informacja dotycząca handlu na targowiskach

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje, że w związku z ogłoszeniem na obszarze RP stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z 2020r.), targowiska mogą działać przy uwzględnieniu poniższych zasad:Obiekty mieszczące się na wspomnianych targowiskach mogą funkcjonować w trybie dotychczasowym z ograniczeniami określonymi w paragrafie 6 rozporządzenia, w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z 2020 r.).


Zarządców targowisk miejskich zobowiązuje się podczas kontroli, a także w każdy inny możliwy sposób informować poprzez zalecenia i wytyczne o sposobach prewencyjnych służących ograniczaniu epidemii COVID-19.


Do takich wytycznych należy m.in. zabezpieczenie osób znajdujących się w strefie targowiska poprzez: ograniczenie kontaktów bezpośrednich (zachowanie należytej odległości 2 metry), stosowanie środków dezynfekujących, unikanie przebywania ludzi w skupiskach.