Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Kolejne przejścia dla pieszych w Bytomiu będą bezpieczniejsze

ul. Modrzewskiego dzien nocUzyskaliśmy dofinansowanie na przebudowę i doświetlenie kolejnych, sześciu  przejść dla pieszych w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.   

Przejścia dla pieszych które będą modernizowane to:

•przy ul. Wrocławskiej, w pobliżu skrzyżowania z ul. Didura

•przy ul. Strzelców Bytomskich w pobliżu ul. Fałata

•przy ul. Strzelców Bytomskich przy wlocie ul. Lazarówka

•przy ul. Piłsudskiego za zjazdem z ul. Witczaka w pobliżu ośrodka zdrowia

•przy ul. Powstańców Śląskich przy wlocie ul. Chełmońskiego

•przy ul. Witczaka przy wlocie ul. Prusa,

Przejścia zostaną doświetlone poprzez zamontowanie latarń po obu stronach. W miejsce istniejących znaków D6 zostaną wprowadzone duże żółte tablice z aplikacją znaków D6-odblask drugiej generacji. Pasy na przejściach zostaną wymalowane grubowarstwowo na bało-czerwony kolor. To wszystko sprawi, że piesi będą lepiej widoczni dla kierowców.

Tylko na wybranych przejściach zostaną zainstalowane aktywne elementy oświetleniowe, tzw. „kocie oczka”. Z naszych obserwacji i z doświadczeń innych miast wynika, że to rozwiązanie może ostrzegać kierowców przy zbliżaniu się do przejścia, ale zainstalowane w niewłaściwym miejscu, zbyt wiele takich instalacji na jednym odcinku drogi, może rozpraszać uwagę kierujących – w efekcie  zmniejszać bezpieczeństwo pieszych.

Modernizacja przejść dla pieszych przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Naszym celem jest ograniczanie liczby wypadków z udziałem pieszych. Przez poprawę widoczności pieszych – także kształtowanie nawyku wśród kierowców zwalniania przy przejściach i zatrzymywania się jeżeli piesi oczekują na przekroczenie jezdni.

Informujemy, że złożyliśmy także wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020 na modernizację  przejść dla pieszych w poniższych lokalizacjach:

1.ulica Prusa (przy Szkole Podstawowej nr 46)

2.ul. Konstytucji przy skrzyżowaniu z ul. Popiełuszki

3.ul. Konstytucji przy wiadukcie kolejowym

Logotyp Metropolia

GALERIA - PRZEJŚCIA DOŚWIETLONE W 2019 ROKU :

ul. Frenzlaul. Witczakaul. Świętochłowickaul. Żołnierskaul. Modrzewskiego dzien noc