Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Zmiana w awaryjnej organizacji ruchu na ulicy Racjonalizatorów

img-20200401-wa0005Informujemy, że w dniu 1 kwietnia br. wprowadzona została zmiana w wykonanej w trybie awaryjnym organizacji ruchu dla zamknięcia odcinka ul.Racjonalizatorów. Zmiana ma na celu uniemożliwienie ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t. po trasie obowiązującego objazdu ul.Racjonalizatorów. Wprowadzone ograniczenia nie dotyczą pojazdów służb miejskich. Dojazd do oczyszczalni ścieków „Miechowice” oraz schroniska dla bezpańskich zwierząt pozostał możliwy od zachodniej strony ul.Racjonalizatorów, tj. od strony skrzyżowania z ul. Elektrownia.

Stałą organizację ruchu przywrócimy niezwłocznie po dokonaniu naprawy nawierzchni uszkodzonej w wyniku zapadliska.

O wprowadzanych zmian poinformowaliśmy także zarządzającego ruchem oraz Policję (Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 września 2003 r. § 10.2.2) właściwy zarząd drogi niezwłocznie dokumentuje zmienioną organizację ruchu, określając przewidywany termin przywrócenia stanu pierwotnego, i przedstawia właściwemu organowi zarządzającemu ruchem).

img-20200401-wa0010img-20200401-wa0011