Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Ruszyła przebudowa ul. Szyby Rycerskie w Bytomiu-Łagiewnikach

aaa3Rozpoczęła się przebudowa ulicy Szyby Rycerskie, w Łagiewnikach. Pierwszy etap prac przewiduje wycinkę drzew pod planowana budowę chodnika, jak również prace rozbiórkowe.

W dalszej kolejności przewidujemy roboty związane z czyszczeniem, udrożnieniem i rozbudową istniejącej kanalizacji deszczowej, roboty brukarskie związane z układaniem krawężników i chodników oraz roboty bitumiczne.

Dla prowadzonych prac została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Z uwagi na bezpieczeństwo pracowników Wykonawcy oraz użytkowników drogi, prosimy o stosowanie się do oznakowania wprowadzonego na czas przebudowy ulicy oraz o ostrożną jazdę. Zwracamy uwagę na pieszych poruszających się po drodze oraz duży ruch samochodów ciężarowych przekierowany w stronę ulicy Fabrycznej.

Wartość robót na powyższym zadaniu wynosi 1 119 751,87 zł. Gmina Bytom pozyskała w 2019 r. dofinansowanie w wysokości 549 699,80 zł na przebudowę Szybów Rycerskich z Funduszu Dróg Samorządowych. Nieco ponad połowa kosztów przebudowy – 570 052,07 zł jest wkładem własnym gminy.

Planowane zakończenie realizacji inwestycji – sierpień 2020r.

aaa1aaa2aaa4aaa5

Zdjęcia: Archiwum UM Bytom/Hubert Klimek