Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

MZDiM i MZZiGK połączone

MZDiM budynekJedna jednostka zamiast dwóch – Miejski Zarząd Dróg i Mostów przejął obowiązki, jakie do tej pory spoczywały na barkach Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej. Połączenie tych jednostek to przede wszystkim ukłon w stronę naszych klientów – mówi Wojciech Harmansa, dyrektor MZDiM. W jednym miejscu załatwią sprawę dotyczącą infrastruktury drogowej i zieleni.

Niemniej, jak twierdzi dyrektor Wojciech Harmansa, należało usprawnić system oczyszczania czy znakowania miasta. Do tej pory było tak, że za naprawę dróg, chodników i ich oznakowanie odpowiedzialny był Miejski Zarząd Dróg i Mostów, a za sprzątanie – Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej. Takie działanie mijało się z celem – mówi dyrektor. Teraz odpowiada za to jedna jednostka. Podobnie ze znakowaniem – dwie jednostki odpowiadały za malowanie pasów czy ustawianie znaków w zależności od tego czy jest to ulica, skwer albo park.

Pracownicy jednej jednostki odpowiadają od teraz za planowanie i realizację remontu czy przebudowę danej ulicy. Dzięki temu szybciej będą zapadały decyzje, sprawniej będą też realizowane przetargi.

Przeorganizowaliśmy działy, wprowadziliśmy całodobowy system kontroli, nasi inspektorzy więcej czasu pracują w terenie, w dużej mierze zrzuciliśmy z nich ciężar wypełniania dokumentacji – mówi Wojciech Harmansa. Nie sposób pominąć też korzyści finansowych. Dwiema spółkami będzie zajmować się jeden dział księgowości, kadr, informatyki czy BHP. Łatwiej będzie nam także zarządzać jedną wspólną flotą i bazą techniczną.

Reorganizacja Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów oraz Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej nie pociągnęła za sobą zwolnień. Łatwiej nam było ją przeprowadzić, bo kilka osób odeszło na emeryturę, a kilka – z własnej woli – do innych jednostek – dodaje dyrektor.

Po zmianach w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów pracuje ok. 200 osób. Zastępcą dyrektora ds. technicznych został Paweł Wittich, a ds. zieleni – Anna Bulanda.

• Prosimy o kierowanie dotychczasowej korespondencji adresowanej do MZZiGK, do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.

• Strona www MZZiGK została wyłączona; w najbliższych dniach na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów zamieścimy dane kontaktowe dla nowych działów MZDiM: Zieleni, Komunalnego, Oczyszczania, Zaplecza Technicznego oraz dyrekcji poszerzonej jednostki.

• Adresy poczty elektronicznej pracowników byłego MZZiGK wygasają wraz z końcem kwietnia br. - Prosimy o kierowanie poczty na nowe adresy z końcówką "@mzdim.bytom.pl". Niebawem wykaz zostanie opublikowany w zakładce "Kontakt" na www MZDiM.

Jednocześnie cały czas trwają prace nad ujednolicaniem logotypów na budynkach i pojazdach firmowych:

Tablica przedTablica po


Autor: Iwona Wronka
Zdjęcie główne: Archiwum UM Bytom/Grzegorz Goik
Pozostałe zdjęcia: zasoby MZDiM