Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Trwają remonty nawierzchni na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych

1Realizujemy remonty nawierzchni na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych Gminy Bytom. W ostatnim czasie wyremontowaliśmy miejsca zagrażające bezpieczeństwu w ruchu drogowym i pieszym - przejścia dla pieszych, w szczególności miejsca spękać, kolein, otwartych ubytków i wykruszeń.

Remonty objęły następujące drogi:

Drogi krajowe:
DK 11- ul. Strzelców Bytomskich na kierunku miasta Tarnowskie Góry przez zjazdem do
CH M1 o łącznej powierzchni 60m2

DK 79 - ul. Chorzowskiej na kierunku miasto Chorzów prawy skrajny pas przed zjazdem
w ul. Starochorzowską o łącznej powierzchni ok 747m2

DK 94 – ul. Wrocławskiej – pas lewoskrętu przed skrzyżowaniem z ul. Chrzanowskiego
o łącznej powierzchni ok 216m2

DK94 – ul. Kwietniewskiego przed skrzyżowaniem z ul. Jainty o łącznej powierzchni
ok 126m2

DK94 – ul. Powstańców Warszawskich przed skrzyżowaniem z ul. Sądową o łącznej powierzchni ok 127m2

Drogi powiatowe:
ul. Ptakowicka odcinek od ul. Żołnierskiej do granicy miasta – powierzchnia remontu 192m2

ul. Ostatnia – powierzchnia remontu 135m2

ul. Chrzanowskiego przed skrzyżowaniem z ul. Wrocławską o łącznej powierzchni
ok 430m2

ul. Stara Cynkownia – rejon rozjazdu w kierunku miasta Ruda Śląska i Zabrza o powierzchni 198m2

ul. Konstytucji – rejon przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Olszewskiego oraz remont nawierzchni na wiadukcie nad koleją o łącznej powierzchni
remontu ok 304m2

ul. Stolarzowicka - przed skrzyżowaniem z ul. Nową i ul. Felińskiego o powierzchni remontu 293,80m2

Poza większymi zakresami remontów zostały przeprowadzone remonty cząstkowe ubytków w nawierzchniach na ul. Św. Piotra, Tulipanów oraz ul. Orzegowskiej.

W najbliższych tygodniach gdy warunki atmosferyczne pozwolą na wyremontowanych zakresach zostanie odnowione oznakowanie poziomowe.

Łączna powierzchnia wyremontowanych nawierzchni wyniosła blisko 2900m2 a ich koszt to kwota 230 tys. złotych

GALERIA :

23456789101