Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Naprawa barier na Jana Pawła II i nowe oznakowanie na terenie miasta

Przed i po - 1W dniu 27 marca 2020r. wymieniliśmy uszkodzone w wyniku kilku kolizji bariery stalowe energochłonne, zlokalizowane w pasie rozdziału jezdni na al. Jana Pawła II. Koszt wymiany 48 metrów bieżących barier wyniósł 28 339,20 zł brutto.

Każdorazowo występujemy do Policji o podanie informacji o sprawcy, jeżeli uszkadzane są elementy infrastruktury drogowej tzn. bariery, latarnie uliczne, sygnalizatory, czy znaki drogowe. Odzyskujemy kwoty wydawane na likwidację szkód z polis ubezpieczeniowych, od ubezpieczycieli sprawców kolizji. Dzięki dobrej współpracy z Policją i wykorzystaniu systemu miejskiego wizyjnego notujemy wysoką skuteczność w odzyskiwaniu tych środków.

W najbliższym czasie będziemy także wdrażać w terenie nowe organizacje ruchu w tym m.in.:

• „Wprowadzenie miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzenia w ciągu ul.Katowickiej, Piastów Bytomskich i Korfantego oraz wprowadzenie lustra drogowego na skrzyżowaniu ul.Katowickiej-Zamenhofa”,

• „Wprowadzenie słupków blokujących na wyjeździe z parkingu przy stadionie na ul.Olimpijskiej”,

• „Wprowadzenie ograniczenia tonażowego na ul.Spacerowej do 3,5t rz.m.c. z tabliczką o treści „Nie dotyczy pojazdów: - posiadających zaświadczenie wydane przez MZDIM w Bytomiu, -służb miejskich” oraz fizycznego zamknięcia przejazdu w/w ulicą”,

• „Zmiana organizacji ruchu dla oznakowania Strefy Płatnego Parkowania na ul.Chrobrego”,

• „Wprowadzenie dodatkowego znaku D-6 na skrzyżowaniu al.Legionów – Woźniaka”.

Pracujemy nad innymi projektami docelowych zmian organizacji ruchu, m.in. podwyższenie prędkości na Strzelców Bytomskich, czy ruchu jednokierunkowego na Gwarków Tarnogórskich. Wkrótce przekażemy do zatwierdzenia organowi zarządzającemu ruchem – Prezydentowi Miasta. Po uzyskaniu zatwierdzeń, będziemy wdrażać nowe oznakowanie w terenie.

Przed i po - 2