Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347
Informujemy, iż w dniu 14.08.2020 r. Miejski Zarząd Dróg i Mostów będzie nieczynny

Racjonalizatorów przywrócona do ruchu

Racjonalizatorów 1Zakończyliśmy realizację usuwanie powstałych szkód górniczych w nawierzchni jezdni ul. Racjonalizatorów na odcinku od ul. Bluszczowej do ul. Łaszczyka.
Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym oraz mobilizacji Wykonawcy robót udało się zakończyć roboty przed terminem umownym.
Wartość robót to 218 380,95 zł.

Przywróciliśmy ruch na wyłączonym odcinku drogi oraz zlikwidowaliśmy wprowadzone na czas robót objazdy. Ograniczenia tonażowe zostaną usunięte 12 maja.

Remont chodnika wzdłuż terenu zapadliska zostanie zrealizowany przez wykonawcę wyłonionego przez Węglokoks Kraj.

Równolegle, naprawiliśmy szkody górnicze w nawierzchni Jana Nowaka-Jeziorańskiego stwarzające zagrożenie dla ruchu drogowego na odcinku od ul. Miechowickiej do zjazdu na
ul. Celną. Zakres robót obejmował wymianę uszkodzonych barier energochłonnych, likwidację powstałych garbów, wypiętrzeń w nawierzchni jezdni poprzez wymianę nawierzchni oraz przywrócenie oznakowania poziomego. Koszt usunięcia ww. szkód wyniósł blisko 92 tys. złotych.

Remonty ul. Racjonalizatorów i Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego zostały wykonane na podstawie ugody na usuwanie szkód górniczym w infrastrukturze drogowej, zawartej pomiędzy Gminą Bytoma, a Weglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek–Piekary Ruch Bobrek”. Usuwanie szkód jest finansowane ze środków spółki górniczej.

Racjonalizatorów 2Jeziorańskiego 1Jeziorańskiego 2