Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347
Informujemy, iż w dniu 14.08.2020 r. Miejski Zarząd Dróg i Mostów będzie nieczynny

W wakacje przeprowadzimy długo oczekiwany remont Zabrzańskiej

Zabrzanska - remontUruchomiliśmy przetarg na wyłonienie Wykonawcy remontu nawierzchni Zabrzańskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do ul. Małgorzatki.

Jezdnia na wspomnianym odcinku jest w bardzo złym stanie technicznym przez tworzące się koleiny, ubytki w nawierzchni i spękania. Słyszymy narzekania kierowców na brak komfortu jazdy i ich obawy o zawieszenia samochodów, dlatego będziemy realizować remont.Remont przeprowadzimy także na  najbardziej zniszczonych fragmentach chodnika po południowej stronie Zabrzańskiej (po stronie starego stadionu Szombierek Bytom / targowiska).

Z uwagi, iż droga wojewódzka DW 925, której częścią jest ul. Zabrzańska, jest drogą kluczową pod względem komunikacyjnym i że jest obciążona dużym ruchem, zakres robót remontowych obejmował będzie wymianę warstwy wiążącej i ścieralnej. Górna warstwa ścieralna odtworzona będzie w technologii mineralno-grysowej SMA, która jest bardziej odporna na koleinowanie, od tradycyjnym mieszanek mineralno-bitumicznych.

Powierzchnia remontu nawierzchni jezdni wyniesie 2850m2, a chodnika 200m2. Po pracach  zostanie odtworzone oznakowanie poziome grubowarstwowo. Szacunkowe koszty remontu to 400 tys. złotych.

Realizacja remontu planowana jest na okres wakacyjny, bo chcemy ograniczyć uciążliwości dla kierowców. Choć epidemia koronawirusa najprawdopodobniej pokrzyżuje wyjazdowe plany większości z nas, to brak zajęć w szkołach i na uczelniach, urlopy - nawet stacjonarne, spowodują, że mniej osób będzie miało potrzebę korzystania z samochodu w tym czasie. Remont będzie prowadzony najpierw na jednym pasie ruchu. Ruch będzie wtedy prowadzony po nieremontowanym pasie. W  przeciwnym kierunku kierowcy będą poruszać się objazdem. Następnie ruch zostanie przerzucony na wyremontowany pas. Szczegóły zaprezentujemy po zatwierdzeniu przez wykonawcę robót projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Remont będzie trwał około 2 tygodni.