Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Informacje dotyczące odpustów

W  związku z odmrażaniem gospodarki w Polsce oraz wdrożeniem działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia wirusem COVID-19 informujemy,  że wznawiamy przyjmowanie wniosków na handel artykułami okolicznościowymi dla  odpustów, które będą odbywać się począwszy od miesiąca lipca. Wnioski należy składać w pokoju nr 222 w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Bytomiu przy ul. Smolenia 35 w terminach ujętych w „Zasadach przyjmowania i rozpatrywania wniosków na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu artykułami odpustowymi w 2020 r.”