Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Wprowadzamy nowe oznakowanie na terenie miasta

nowe oznak 1Wprowadzamy w terenie nowe oznakowanie i elementy uspokojenia ruchu (docelowe organizacje ruchu) w wielu miejscach. Na wniosek zgłoszony przez mieszkańców podczas spotkania z Prezydentem Mariuszem Wołoszem wdrożyliśmy projekt pn.:  „Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul.Gwarków Tarnogórskich”. Nowe oznakowanie rozwiązało problem z przejezdnością wzdłuż drogi obsługującej zabudowę ul. Gwarków Tarnogórskich. Wcześniej, przy ruchu dwukierunkowym, poruszanie się samochodem po ulicy stanowiło duży problem. Ponadto na Wojciechowskiego, w celu zachowania trójkąta widoczności, w rejonie połączenia z drogami wewnętrznymi, wprowadziliśmy  zakazy zatrzymywania, aby umożliwić kierującym bezpieczne włączanie się do ruchu na drodze publicznej.

Inne wprowadzone przez nas zmiany docelowej organizacji ruchu na terenie Bytomia:

• Wprowadzenie lustra drogowego oraz zmiana lokalizacji znaku B-36 na ul.Nickla oraz wprowadzenie znaku D-4a na ul. Dalekiej
• Wprowadzenie oznakowania ostrzegawczego A-16 przed przejściem dla pieszych na ul.Konstytucji
• Wprowadzenie progów zwalniających na ul.Hlonda w rejonie posesji nr 16 i posesji nr 101
• Wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30km/h na odcinku dawnego przebiegu ul.Sikorskiego, który stanowi obecnie drogę bez przejazdu
• Wprowadzenie miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzenia w ciągu ul.Katowickiej, Piastów Bytomskich i Korfantego oraz wprowadzenie lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Katowickiej - Zamenhofa
• Wprowadzenie słupków blokujących na wyjeździe z parkingu przy stadionie na ul. Olimpijskiej
• Wprowadzenie ograniczenia tonażowego na ul.Spacerowej do 3,5t rz.m.c. z tabliczką o treści „Nie dotyczy pojazdów: - posiadających zaświadczenie wydane przez MZDIM w Bytomiu, -służb miejskich” oraz fizycznego zamknięcia przejazdu w/w ulicą
• Zmiana organizacji ruchu dla oznakowania Strefy Płatnego Parkowania na ul. Chrobrego
• Wprowadzenie dodatkowego znaku D-6 na skrzyżowaniu al. Legionów – Woźniaka

W najbliższym czasie będziemy wprowadzać kolejne projekty pn.:

• Uspokojenie ruchu kołowego na ul. Pochyłej w Bytomiu poprzez wprowadzenie dwóch progów zwalniających i ograniczenia na całej ulicy prędkości do 20km/h
• Wyznaczenie miejsca zastrzeżonego dla osoby niepełnosprawnej i uporządkowanie stanowisk postojowych.  Wyznaczenie trójkąta widoczności na wlocie ul. Alojzjanów do ul. Witczaka
• Zmiana oznakowania połączenia ul. Hakuby z ul. Dąbrowa Miejska z uwagi na przekwalifikowanie ul. Hakuby z drogi wewnętrznej na drogę publiczną.

Organowi zarządzającemu ruchem – Prezydentowi Miasta złożyliśmy do zatwierdzenia następujące projekty:

• Zmiana limitu prędkości na odcinku DK11 (ul. Strzelców Bytomskich) oraz wprowadzenie na al. Jana Nowaka Jeziorańskiego zakazu ruchu dla rowerów i pojazdów zaprzęgowych, odcinkowego oznakowania ostrzegawczego A-18b „dzikie zwierzęta”
• Projekt docelowej zmiany organizacji ruchu w zakresie wprowadzenia stref ruchu, strefy ograniczonej prędkości 30km/h wraz z uspokojeniem ruchu oraz ograniczeń tonażowych w Stolarzowicach pomiędzy ul. Suchogórską a Gombrowicza

Po zatwierdzeniu projektów przez Prezydenta Miasta, będą one wdrażane na drogach.

nowe oznak 2 nowe oznak 3 nowe oznak 4