Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Podnosimy limit prędkości na Strzelców Bytomskich i wprowadzamy „jazdę na suwak” na Witorze

B-33W dniach 9 - 12 lipca br. czekają na kierowców następujące zmiany na Strzelców Bytomskich, na odcinku od numeru 55 - w rejonie wzniesienia między Odrzańska a Węglową, do wiaduktu kolejowego PKP na Witorze:

1. Podnosimy limit prędkości z 50 km/h do 70 km/h z wyłączeniem odcinków dojazdowych do ronda „NSZZ Solidarność”.

2. Wprowadzamy zanikanie lewego pasa ruchu przed wiaduktem kolejowym na Witorze na kierunku do Tarnowskich Gór - za pomocą znaków pionowych D-14 informujących o „końcu pasa ruchu”. Dodatkowo zostanie wymalowana powierzchnia wyłączona z ruchu, na której będzie zamontowana wysepka ze znakiem C-9 i słupkiem przeszkodowym U-5a. Wdrażamy w ten sposób „jazdę na suwak” w miejscu, w którym przez wzrastającą liczbę samochodów tworzą się zatory. Symulacje, które przeprowadziliśmy na etapie projektowania pokazują, że „jazda na suwak” nieco upłynni ruch w tym miejscu.


Przypomnijmy, że zgodnie z ostatnimi zmianami w prawie o ruchu drogowym (art. 22 ust. 4a): „W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż jednym pasem ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy pasem ruchu z powodu wystąpienia przeszkody na tym pasie ruchu lub jego zanikania, kierujący pojazdem poruszający się sąsiednim pasem ruchu jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasa ruchu umożliwić jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów, znajdującym się na takim pasie ruchu, zmianę tego pasa ruchu na sąsiedni, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy”.

3. Wprowadzamy możliwość zawracania z obu wlotów ul.Strzelców Bytomskich na skrzyżowaniu z ul.Węglową poprzez wymianę w sygnalizatorach soczewek kierunkowych „w lewo” na soczewki kierunkowe „w lewo – zawrót”, co ułatwi ruch do i z ogródków działkowych i hoteli zlokalizowanych w tym rejonie.

Nie podnosimy limitu prędkości na odcinku od skrzyżowania z ul.Odrzańską do wzniesienia, ponieważ wyższa prędkość na nachylonym odcinku, nie zapewniłaby odpowiedniej widoczności na zatrzymanie. Taka zmiana naraziłaby kierowców i pasażerów na niebezpieczeństwo.

D-14Informujemy, że Bytomska Policja po wprowadzeniu oznakowania dotyczącego zanikającego pasa ruchu będzie sprawdzać czy kierowcy jadący w stronę Tarnowskich Gór stosują się do „jazdy na suwak”.

Zmiany na Strzelców Bytomskich wymagają wdrożenia nowego oznakowania pionowego, poziomego i przeprogramowania sygnalizacji na skrzyżowaniach do wyższych prędkości. Odnowa oznakowania poziomego oraz prace nad sygnalizacją świetlną rozpoczną się z początkiem nadchodzącego tygodnia. Natomiast, wdrożenie zmian dotyczących zanikania pasa ruchu oraz podniesienia limitu prędkości planujemy między 9 a 12 lipca przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Kierowców prosimy o stosowanie się do nowych znaków oraz o bezpieczną jazdę w szczególności w miejscu zanikania lewego pasa ruchu w rejonie wiaduktu PKP.

Informujemy także o planowanym wprowadzeniu na obwodnicy – alei Jana Nowaka Jeziorańskiego oraz na jej łącznicach, zakazu ruchu dla rowerów i pojazdów zaprzęgowych oraz odcinkowego oznakowania ostrzegawczego A-18b „dzikie zwierzęta”.

20200618 095943