Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Miejskie wybiegi dla psów

zdj6Przestrzeń miejską można nazwać żywym organizmem ulegającym stałym, rozmaitym przekształceniom, z kolei jej nową funkcją, coraz częściej pojawiającą się w miejskich metropoliach są wybiegi dla psów.
Wybiegi i parki dla psów w państwach zachodnich funkcjonują od początku XX wieku, również w Polsce zyskują na popularności i wydaje się być zasadne ich istnienie w krajobrazie miasta.


W związku z pojawiającymi się coraz liczniej zakazami i ograniczeniami związanymi z bytnością psów w mieście, wskazane staje się wygospodarowanie przez władze miast przestrzeni pod budowę psich wybiegów.
Ogrodzone i zagospodarowane wybiegi, często lokalizowane w miejscach mniej atrakcyjnych, np. zacienionych obrzeżach parków, stanowić mogą ciekawą przestrzeń przeznaczoną dla czworonogów, miejsce spotkań miłośników zwierząt, jednocześnie pełnić funkcję edukacyjną (poprzez możliwość organizowania zajęć, pikników, szkoleń z udziałem środowisk propagujących wiedzę kynologiczną).


Ciekawostka:
Przykład Nowego Jorku, miasta bardzo przychylnego czworonogom. W tym wielkim mieście psy i ich właściciele mają swoje prawa i obowiązki, a jednym z nich jest prawo do miejskich terenów zielonych, przeznaczonych wyłącznie dla czworonogów. Nowy Jork jako jedno z pierwszych miasta na świecie (początek XX w.) zagwarantowało psim użytkownikom możliwość korzystania z przestrzeni miejskiej. Z drugiej strony, na właścicieli psów w tym mieście został nałożony roczny podatek za samo posiadanie psa, dochodzi to tego licencja, którą właściciel musi wykupić, a która zostaje wydana po sprawdzeniu przez stosowną instytucję, czy pies przeszedł wszystkie obowiązujące w mieście szczepienia. Obowiązkowej jest też sprzątanie nieczystości pozostawionych przez psa, a uchylanie się, zagrożone jest karą wysokiej grzywny (dane z roku 2012).
Podstawową funkcją wybiegów i parków dla psów jest możliwość zapewnienia bezpiecznego biegania psa bez smyczy na ogrodzonym, dużym terenie.


Konieczne jest stworzenie bezpiecznego obiektu, spełniającego wymogi higieny i bezpieczeństwa oraz dającego możliwość zaspokojenia behawioralnych potrzeb psów, stając się jednocześnie atrakcyjnym miejscem rekreacji dla czworonogów.

Tematem bezpośrednio związanym z posiadaniem psów jest problematyka psich zanieczyszczeń w mieście. Sprzątanie po psie powinno stać się czynnością rutynową, jednakże społeczeństwo polskie wciąż pozostaje nieuświadomione. Psie odchody to nie tylko kwestia estetyki miasta, ale również problem natury zdrowotnej, związany z rozprzestrzenianiem się chorób pasożytniczych.
W roku 2017 w Katowicach została zainicjowana akcja „Zbierzmy się do kupy”. Uczestnicy akcji rozdawali na ulicach miasta ulotki i plakaty informacyjne, straż miejska nagradzała gadżetami mieszkańców sprzątających nieczystości, osoby uchylające się od tego obowiązku były karane mandatami w wysokości 500,00 zł.


Został uruchomiony specjalny adres mailowy oraz numer telefonu, pod który mieszkańcy mogli kierować swe uwagi, propozycje lokalizacji trawników, skwerów, zieleńców, na których powinny się znaleźć tabliczki informacyjne nawiązujące do inicjatywy sprzątania po własnym psie.
Reasumując, ideałem byłoby rozpoczęcie dyskusji i szeroko zakrojonej akcji informacyjnej, skutkującej poszerzeniem wiedzy kynologicznej w naszym społeczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw związanych nie tylko z kwestią zanieczyszczania miast, ale też z koniecznością dbałości o dobrostan zwierząt, odpowiedzialnością prawną właścicieli za zachowanie psa, budowaniem świadomości społecznej najmłodszych, związanej z powyższą tematyką.

GALERIA:

zdj1zdj2zdj3zdj4zdj5zdj7opracowała: Katarzyna Rożniewska
fotografie: archiwum autorki

Źródło:
• „Wybiegi dla psów. Wytyczne do projektowania” Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy
• „ Nowe formy miejskiej zieleni użytkowej (wybiegi dla psów w Nowym Jorku)” „Architektura” Czasopismo Techniczne 8-A/2012
• portale internetowe: psiPARK.pl, księgowość_budżetowa.infor.pl, portalkomunalny.pl,