Projektowanie - I etap budowy drogi na ul. Wiejskiej w Suchej Górze

1Rozpoczęliśmy projektowanie drogi na ulicy Wiejskiej w Bytomiu – Suchej Górze. W projekcie ma się znaleźć kanalizacja deszczowa oraz miejsce do zawracania pojazdów, a zaplanowana droga ma mieć długość około 850 metrów.

Przypomnijmy, że istniejąca gruntowa droga uległa degradacji i z uwagi na dziury, które się w niej pojawiły trudno się nią poruszać. Warto dodać, że pracom projektowym towarzyszy przygotowanie projektów podziałów działek, ponieważ część działek prywatnych wchodzi w pas drogowy.

Będziemy się również w przyszłości starać o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na budowę drogi asfaltowej na ul. Wiejskiej, w oparciu o opracowywany projekt.

2

Autor: Tomasz Sanecki
Zdjęcia: Archiwum MZDiM w Bytomiu


Utworzono: środa, 29-07-2020 godz. 13:42