Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347
W związku z awarią telefonów stacjonarnych na cmentarzu komunalnym kontakt pod numerem komórkowym: 691-454-943

Rewitalizacja zieleni przydrożnej

Zdjecie F1W ubiegłym tygodniu rozpoczeliśmy prace nad przywracaniem właściwej funkcji pasom zieleni przydrożnej w wybranych lokalizacjach miasta Bytom. Inspektorzy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów stwierdzili szereg zdegradowanych przez nielegalne parkowanie zieleńców. Sytuacja, w której zamiast roślinności spotykamy klepisko powoli odchodzi jednak w zapomnienie. Kontynuując działania podjęte w ubiegłym roku przez Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej podjęliśmy próbę przywrócenia do życia trawników w rejonie ulicy Pułaskiego, Chrobrego oraz Orzegowskiej.

Akcję poprzedziły kompleksowe działania począwszy od otaśmowywania pasów przydrożnych, kampanii informacyjnej wśród właścicieli pojazdów i mieszkańców po, co warto podkreślić współpracę ze Strażą Miejską.
By dostarczyć dowodów jak pozytywnie można odtworzyć przydrożną zieleń izolacyjną niech posłużą zdjęcia z ul. Morcinka czy fragmentu ul. Chrzanowskiego objęte rewitalizacją w 2019 r.
W tym miejscu Dział Zieleni Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu apeluje o uszanowanie przydrożnych zieleńców niezależnie czy porasta je roślinność, czy nie bowiem jest to istotny teren z punktu widzenia absorbowania wody, jak również strefa rozwoju korzeni drzew. Roślinność przydrożna ponadto skutecznie wychwytuje pyły i stanowi punkt kondensacji rosy, co w upalne letnie dni jest bezcenne.

GALERIA:

12Zdjecie F2Zdjecie F3


Przygotował: Łukasz Fuglewicz