Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347
W związku z awarią telefonów stacjonarnych na cmentarzu komunalnym kontakt pod numerem komórkowym: 691-454-943

Mieszkańcy poznali koncepcję rewitalizacji ulicy Zaułek

Zaułek1Chcemy, aby bytomianie mieli wpływ na to, co dzieje się w mieście, dlatego podobnie, jak w przypadku zagospodarowania wolnej przestrzeni przy ul. Katowickiej, spotkaliśmy się po raz kolejny z mieszkańcami. Zaprezentowaliśmy koncepcję rewitalizacji ulicy Zaułek stworzoną w oparciu o pomysły mieszkańców – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Przypomnijmy, że podczas pierwszego spotkania w sprawie rewitalizacji ul. Zaułek mieszkańcy podkreślali jak ważne dla nich jest, aby zrewitalizowana ulica była miejscem przyjaznym, czystym i spokojnym. Chcieliby, żeby była ona wykorzystana w celach kulturalnych, jak również zwracali uwagę na potrzebę zamykania jej po zmroku, tak, aby pod osłoną nocy nie dochodziło tam do aktów wandalizmu.

Uwagi i propozycje, które zostały zgłoszone na pierwszych konsultacjach znalazły się w zaprezentowanym projekcie rewitalizacji ulicy Zaułek, który we wtorek, 25 sierpnia przedstawił projektant podczas kolejnego spotkania z udziałem mieszkańców, przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.

W projekcie uwględniliśmy między innymi: nowe oświetlenie ulicy, zamknięcie podwórka w porze nocnej od strony Rynku oraz ulicy Gliwickiej i Dzieci Lwowskich, uporządkowanie placu gospodarczego, nowe nasadzenia krzewów i kwiatów – np. róż, tablice informujące o historii Zaułka, a także elementy małej architektury, iluminacje oraz strefę dla mieszkańca.

Chcemy przywrócić dawny blask tej ulicy, tym bardziej, że jako jedna z nielicznych zachowała swój średniowieczny kształt – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. Planujemy rewitalizację Zaułka w latach 2021-2022. Tak jak w przypadku ul. Dworcowej, będziemy starać się o dofinansowanie tej inwestycji ze środków zewnętrznych – dodaje Michał Bieda.

Warto podkreślić, że zgodnie z przekazami źródłowymi mieszkańcy dawnego Bytomia nadali tej uliczce przekorną nazwę Rosengasse czyli Zaułek Różany, gdyż było to miejsce, gdzie ówcześni pozbywali się nieczystości. Do dziś zachowały się tam rynsztoki wykute w granicie, a sam bruk pamięta XIX wiek. Ponadto ulica Zaułek łącząca Rynek z ul. Dzieci Lwowskich to najwęższa uliczka naszego miasta i zarazem jedna z najstarszych w Bytomiu.

GALERIA:

zaułek2Zaułek3Zaułek4Zaułek5Zaułek6


Autor: Tomasz Sanecki
Zdjęcia: Archiwum UM Bytom/Grzegorz Goik