Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Nowy pas zieleni

WP 20200901 007Pierwszy tydzień września przyniósł nową realizację. Dzięki naszym pracownikom pas zieleni izolacyjnej przylegający do przystanku przy ulicy Chrobrego 22 odzyskał swój kształt. Co prawda na trawę, jak na wszystko co dobre, trzeba poczekać ale jeszcze w tym sezonie wegetacyjnym z wysianych nasion powstanie zalążek zielonego runa.

Pracownicy naszego Zaplecza Technicznego przywrócili właściwą funkcję tego miejsca, a kierowcy? Z ich strony liczymy na poszanowanie rezultatów pracy. Zagęszczona kołami aut ziemia staje się klepiskiem a takie klepisko zamiast nie sprzyja ani fizjologii rosnących w pobliżu drzew ani retencji gruntu. Grunt pozostał odkryty by odbierać część wód opadowych, a w czasie dotkliwych deszczy nawalnych każdy skrawek naturalnego terenu pomaga uchronić się przed podtopieniami. Suma drobnych powierzchni biologicznie czynnych sprzyja też lepszemu samopoczuciu.


Przypominamy, że parkowanie na terenie, którego funkcją jest istnienie zieleni to wykroczenie przeciwko urządzeniom użytku publicznego i podlega karze na mocy artykułu 144 Kodeksu wykroczeń. Pas zieleni izolacyjnej to nie miejsce postojowe.

WP 20200901 006WP 20200901 010

Tekst i zdjęcia: Witold Szwedkowski