Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Rozpoczęliśmy odbiory po przebudowie Świętej Elżbiety

aaa1Przebudowa ulicy, chodników, zieleńców, a także regulacja urządzeń sieci podziemnej. Rozpoczęły się odbiory jednej z kluczowych inwestycji w Karbiu – przebudowy ulicy Świętej Elżbiety. Modernizacja kosztowała ponad 2,5 mln zł, z czego 1 mln 285 tys. zł to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Ulica Świętej Elżbiety łączy w Karbiu ul. Konstytucji z ul. Worpie. Przebudowa ul. Świętej Elżbiety podzielona była na cztery etapy i rozpoczęła się pod koniec lutego br. Warto dodać, że dzięki porozumieniu między Miejskim Zarządem Dróg i Mostów w Bytomiu a spółką Węglokoks powstało nowe przejście dla pieszych na ul. Świętej Elżbiety, zaś przy skrzyżowaniu ul. Świętej Elżbiety i Konstytucji w rejonie kopalni trwa modernizacja przejścia dla pieszych, które zostanie doświetlone, aby zwiększyć tam bezpieczeństwo pieszych oraz zapewnić lepszą widoczność kierującym, zwłaszcza od strony wiaduktu kolejowego.

O przebudowę ul. Świętej Elżbiety apelowali przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy prowadzą w jej rejonie swoją działalność. Mam nadzieję, że dzięki tej inwestycji dojazd do siedzib firm w Karbiu będzie łatwiejszy, a piesi będą mogli korzystać z bezpiecznego chodnika i przejścia dla pieszych – mówi Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia

W związku z zakończenie prac remontowych, dzisiaj /15 września/ rozpoczęły się odbiory wykonanych prac, podczas których przedstawiciele firm mających swoje siedziby przy ul. Świętej Elżbiety wręczyli na ręce prezydenta Mariusza Wołosza podziękowania m.in.: dla władz miasta i radnych za pomoc i wsparcie ich petycji, w której prosili o remont ulicy, celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz komfortu dojazdu do posesji i przedsiębiorstw zlokalizowanych w rejonie ul. Świętej Elżbiety.

Warto dodać, że ul. Świętej Elżbiety jest już przejezdna, jednak nadal trwają tam prace uzupełniające, dlatego apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności.

aaa2aaa3aaa4aaa5aaa6aaa7aaa8aaa9

 


Autor: Tomasz Sanecki
Zdjęcia: Archiwum UM Bytom/Hubert Klimek