Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Komunikat o utrudnieniach w ruchu na ul. Strzelców Bytomskich oraz na ul. Powstańców Warszawskich

KOMUNIKAT O UTRUDNIENIACH W RUCHU W ZWIĄZKU Z: Wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Powstańców Warszawskich na odcinku od ul. Strzelców Bytomskich do ul. Piłsudskiego”.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje, że utrudnienia w ruchu związane z realizacją zadania pn.: „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Powstańców Warszawskich na odcinku od ul. Strzelców Bytomskich do ul.Piłsudskiego” mogą potrwać do dnia 16 października 2020 roku.  Dla etapu robót uwzględniającego zamknięcie możliwości przejazdu gminnym odcinkiem ul.Powstańców Warszawskich wprowadzono trasę objazdu umożliwiającą kierującym dojechanie do posesji przy ul.Powstańców Warszawskich 33-58. Ustalony objazd prowadzi się ulicami: Strzelców Bytomskich - Woźniaka – Nawrota – Piekarską oraz Piłsudskiego.

Prosimy o zachowanie ostrożności i o stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu.