Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Remont uszkodzonej drogi i skarpy przy ul. Orzegowskiej zakończony

zdj1Remont nawierzchni i wzmocnienie konstrukcji jezdni, naprawa uszkodzonej skarpy, a także ograniczenie napływu wody deszczowej poprzez skierowanie jej na zabudowane korytka skarpowe. To najważniejsze prace, jakie wykonanaliśmy przy ul. Orzegowskiej, w rejonie dojazdu do Parku Fazaniec w Szombierkach. Koszt to ponad 100 tys. zł.

Realizowane w październiku prace przy ul. Orzegowskiej były konieczne ze względu na uszkodzenie skarpy. Miejski Zarząd Dróg i Mostów wzmocnił zarówno korpus drogi, jak również samą skarpę poprzez montaż geokraty. Ponadto zabudowane krawężniki drogowe mają nie tylko ograniczyć napływ wód deszczowych, ale również przekierować ją na zabudowane korytka skarpowe.

Warto dodać, że skarpa przy ul. Orzegowskiej jest kolejną po skarpie na ul. Żołnierskiej i ul. Zabrzańskiej, która została odbudowana i zabezpieczona przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w tym roku.

Koszt odbudowy skarpy przy ul. Orzegowskiej wraz ze wzmocnieniem korpusu drogowego i naprawą nawierzchni wyniósł 105 tys. zł.

zdj5zdj7zdj6   zdj2zdj3zdj4

Autor: Tomasz Sanecki
Zdjęcia: Archiwum MZDiM w Bytomiu