Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Utrudnienia w ruchu: ul. Frenzla

Miejski Zarząd Dróg i Mostów informuje, że w trybie awaryjnym od dnia 17 listopada 2020 r. na leśnym odcinku ul.Frenzla będzie prowadzona wycinka drzewostanu. Lasy Państwowe będą prowadziły prace po południowej stronie ul.Frenzla, a więc na kierunku od Zabrza w stronę centrum Bytomia.
W związku z powyższym nastąpią okresowe utrudnienia w ruchu w postaci odcinkowych zawężeń jezdni. Należy spodziewać się w tych miejscach kierowania ruchem przez osoby do tego uprawnione.

Prace powinny potrwać 2 dni z ewentualną możliwością ich wydłużenia w razie wystąpienia takiej konieczności.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i o stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu.