Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Utrudnienia w ruchu: ul. Celna

CelnaBędzie nowa nawierzchnia na wiadukcie na Celnej, dlatego termin zakończenia remontu nieco się wydłuży.

Kończą się prace związane z wymianą dylatacji na wiadukcie na ulicy Celnej.

W trakcie robót podjęliśmy decyzję o wykorzystaniu zatwierdzonej na czas remontu organizacji ruchu (oznakowanie robót, objazdy) w celu wymiany nawierzchni na wiadukcie. Było to możliwe dzięki przyznaniu na ten cel dodatkowych środków przez gminę na ostatniej sesji Rady Miejskiej.

Stan nawierzchni na obiekcie i dojazdach kwalifikował ją do wymiany, najpóźniej na wiosnę przyszłego roku, co spowodowałoby potrzebę ponownego zamknięcia wiaduktu. Dodatkowe prace teraz, to brak uciążliwości dla kierowców w przyszłym roku, dlatego przedłużamy termin zakończenia remontu do 11 grudnia 2020.

Celna 1Celna 2Celna 3