Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Przywrócenie docelowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej z ul. Łużycką

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje że, w dniach 27 – 29.11.2020r. (piątek - niedziela) planowane jest - przywrócenie wjazdu i wyjazdu na ulicę Łużycką.

Otwarcie Łużyckiej umożliwi przywrócenie kursowania linii autobusowej nr 176 na stałej trasie. Informację o terminie od kiedy autobus będzie jeździł po regularnej trasie, można znaleźć tutaj: https://rj.metropoliaztm.pl/news

Uwaga: W związku prowadzonymi robotami związanymi z przywróceniem docelowej organizacji ruchu oraz pracach na ulicy Wrocławskiej, kierujących pojazdami oraz pieszych prosimy o zachowanie ostrożności.