Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Zakończyliśmy remont nawierzchni skrzyżowania Wrocławskiej z Łużycką

1Remont był przykładem dobrej współpracy między Miejskim Zarządem Dróg i Mostów w Bytomiu, Tramwajami Śląskimi i gestorami sieci. Warto podkreślić, że rozszerzyliśmy zakres remontu i zakończyliśmy go dwa tygodnie przed terminem.

Punktem wyjścia remontu była ubiegłoroczna awaria sieci wodociągowej Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, po której MZDiM i BPK zawarły porozumienie, że przy okazji napraw uzbrojenia podziemnego, wspólnie odtworzymy nawierzchnię jezdni uszkodzoną podczas usuwania awarii. Dla nas była to okazja do usunięcia głębokich kolein na jezdni oraz w zatoce autobusowej, a przez to poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Po otwarciu ofert w przetargu, okazało się że uzyskaliśmy oszczędności, które pozwoliły nam włączyć do remontu Łużycką i rozszerzyć remont Wrocławskiej. Wykonawca – firma PPUH Dalpol, wspólnie z Tramwajami Śląskimi poprawił ułożenie płyt torowych na przejeździe oraz podniósł nawierzchnię na styku z przejazdem tramwajowym, przez co przejazd przez torowisko jest bardziej komfortowy i bezpieczny.

Warto podkreślić, że kosztorysowa wartość robót zgłoszona przez nas do przetargu, nie pozwalała nam myśleć o remoncie Łużyckiej, ani o poprawie stanu przejazdu tramwajowego. Stało się to możliwe dopiero po tym, jak okazało się że najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę niższą niż kosztorysowana.

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. wymieniało uszkodzone zasuwy na sieci wodociągowej w rejonie skrzyżowania z Łużycką oraz w rejonie zatoki autobusowej. Orange wyremontowana studnie teletechniczną zlokalizowana w dojściu do przystanku.


W ramach przeprowadzonego remontu wykonaliśmy następujące roboty:

- wymieniliśmy warstwę ścieralną na ul. Wrocławskiej na powierzchni ok 4530m2 oraz ul. Łużyckiej na powierzchni 580m2, która to nawierzchni została odtworzona w technologii mineralno-grysowej SMA,

- wzmocniliśmy konstrukcję zatoki autobusowej przy przystanku Wrocławska - Łużycka na kierunku do dzielnicy Miechowice i Karb,

- wykonaliśmy remont chodnika z kostki betonowej służącego dojściu do przystanku z rejonu bramy KWK Centrum, o powierzchni 90m2

- wykonaliśmy remont chodnika z kostki betonowej, przy przejściu przez torowisko tramwajowe o powierzchni 40m2,

- przebudowaliśmy wyspę segregującą ruchu w obrębie przejścia do pieszych ul. Wrocławskiej,

- wymieniliśmy uszkodzone krawężniki betonowe,

- wymieniliśmy i obniżyliśmy krawężniki przy przejściu dla pieszych w ul. Wrocławskiej, żeby zwiększyć komfort osób poruszających się na wózkach, rodziców z wózkami, czy osób z ograniczoną ruchowością

- przy przejściach dla pieszych ul. Wrocławskiej jak również ul. Łużyckiej zastosowaliśmy pasy z kostki integracyjnej, informujące niewidomych i niedowidzących o zbliżaniu się do przejścia,

- na zakresie wymiany warstwy bitumicznej zostały wyregulowane i zastosowano nowe włazy na studniach kanalizacyjnych, których część dostarczyła spółka BPK oraz zastosowano nowe nasady wpustów deszczowych

- wymieniliśmy, odtworzyliśmy i dostroiliśmy detekcję sygnalizacji świetlnej,

- wymieniliśmy barierki chodnikowe przy skrzyżowaniu z ul. Łużycką oraz przy chodniku na dojściu do zatoki autobusowej, w ilości 22mb,

- wyremontowaliśmy i rozbudowaliśmy system kanalizacji kablowej sygnalizacji drogowej, co pozwoli na usuwanie awarii sygnalizacji bez ingerencji w wyremontowane nawierzchnie

- odtworzyliśmy docelową organizację ruchu w postaci oznakowania poziomego - z uwagi na panujące warunki atmosferyczne cienkowarstwowo; w okresie wiosennym będzie wykonane malowaniem grubowarstwowym, strukturalnym; dodatkowo wymalujemy biało-czerwone przejście dla pieszych przez ul. Wrocławską, co zwiększy widoczność i bezpieczeństwo pieszych.

Łączny koszt wszystkich robót wyniósł 495 346,70 zł brutto, blisko pół miliona złotych


2345