Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347
TELEFON ALARMOWY AKCJA ZIMA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BYTOMIU: +48 47 851 02 15

Wyremontowaliśmy 300 metrowy odcinek ul. Szyby Rycerskie

0

Zakończyliśmy remont nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Szyby Rycerskie prowadzącej do wielu bytomskich firm.

W ramach przeprowadzonego remontu blisko 300 metrowego odcinka drogi wykonaliśmy następujące roboty:

- wymieniono warstwę ścieralną z mieszanek mineralno-bitumicznych średniej gr. 5 cm na powierzchni 1700m2,

- wyrównano o wzmocniono warstwę wiążącą w łącznej ilości ok 50 ton

- wymieniono i zabudowano nowe krawężniki betonowe,

- oczyszczono drogę wraz z poboczami,

- z uwagi na brak kanalizacji deszczowej na remontowanym odcinku drogi uformowano rowy odparowujące

- uformowano pobocze z destruktu bitumicznego o szerokości.


Łączny koszt remontu wyniósł 157 300,00 zł brutto

012