Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Zakończyliśmy przebudowę ulicy Kofty

0Ponad 220 tys. zł kosztowała przebudowa ulicy Kofty na odcinku od ul. Kościuszki do posesji nr 12. Inwestycja, która ma poprawić komfort dojazdu do posesji mieszkańcom, a także zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, została dzisiaj /23 grudnia/ odebrana, a droga dopuszczona do ruchu drogowego i pieszego.

Sukcesywnie realizujemy inwestycje w całym mieście. Wczoraj odbyły się odbiory przebudowanej ulicy Narutowicza w Stroszku, zaś dzisiaj oddajemy kolejną inwestycję, tym razem w Stolarzowicach. Drogę przebudowaliśmy ze środków pochodzących z budżetu miasta – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Zakres robót przewidzianych na ul. Kofty obejmował przebudowę jezdni oraz zjazdów utwardzonych do posesji, chodników i dobudowę miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 47 oraz zieleńców. Ponadto dobudowane zostały pobocza i krawężniki betonowe, jak również uzupełniono elementy odwodnienia powierzchniowego – odtworzono istniejące wpusty uliczne oraz wybudowano nowe z odprowadzeniem wód do istniejących studni kanalizacji deszczowej. Warto dodać, że podczas robót wykonano także budowę cieku przykrawężnikowego i odwodnienia liniowego oraz regulację istniejących studni rewizyjnych, skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych w jezdni.

Przypomnijmy, że oprócz ulicy Kofty, realizowana jest również w Stolarzowicach przebudowa ulicy Tęczowej, na odcinku od ul. Chmielewskiej do ul. Fredry. Koszt tej inwestycji wyniesie prawie 451 tys. zł, a jej zakończenie planowane jest pod koniec grudnia br. Tym samym dwie inwestycje drogowe w Stolarzowicach zostaną zmodernizowane za łączną kwotę 672 tys. zł, która pochodzi w całości z budżetu miasta.

1 2 3

4 5 6

Źródło: UM Bytom