Pasażerowie już mogą korzystać z trzech zmodernizowanych przystanków

1Dwa przystanki autobusowe przy ul. Chrobrego oraz Bławatkowej, a także tramwajowy przy ul. Świętochłowickiej zostały już zmodernizowane, dzięki czemu poprawił się komfort i bezpieczeństwo pasażerów. Z kolei budowa nowego przystanku przy ul. Wrocławskiej dobiega końca, a jego uruchomienie zaplanowano w styczniu 2021 roku. Koszt tych inwestycji to prawie 518 tys. zł.

Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych przez miasto z Funduszu Dróg Samorządowych i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Bytomiu w 2020 roku zrealizowaliśmy wiele inwestycji drogowych – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. Przebudowane zostały nie tylko drogi, wymienione zostało oświetlenie ulic czy doświetlenie przejść dla pieszych, ale również zmodernizowaliśmy przystanki komunikacji miejskiej
– podkreśla Michał Bieda.

Modernizacja trzech przystanków oraz budowa nowego przy ul. Wrocławskiej w rejonie supermarketu „ALDI” była możliwa dzięki pozyskaniu przez miasto dofinansowania z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 300 tys. zł. Pozostałą kwotę gmina dołożyła z własnego budżetu, a modernizacja czterech przystanków w sumie kosztowała prawie 518 tys. zł. Warto podkreślić, że modernizacja ma nie tylko poprawić bezpieczeństwo pasażerów, ale przede wszystkim stworzyć wysokie perony z podejściami i podjazdami, tak, aby ułatwić wsiadanie do autobusów i tramwajów osobom starszym, na wózkach, dzieciom, rodzicom z wózkami.

Zgodnie z projektem zmodernizowane zostały przystanki:

- przystanek autobusowy „Szpital Specjalistyczny nr 1” przy ul. Chrobrego w kierunku na Piekary Śląskie. W ramach prac budowlanych przebudowano przystanek na przystanek typu antyzatoka (element drogi, w którym wyznaczone zostało miejsce zatrzymania m.in. autobusów w miejscu zwężenia jezdni i poszerzenia chodnika), z kostki betonowej wraz z przebudową chodnika przy przystanku oraz uregulowano odwodnienie i przestawiono wiatę przystankową

- przystanek autobusowy przy ul. Bławatkowej w Bytomiu-Miechowicach, gdzie przebudowana została zatoka na peron przystankowy o normatywnych wymiarach, a także powstał chodnik, miejsca postojowe oraz przestawiono wiatę przystankowa. Ponadto w ramach prowadzonych prac przebudowana została również geometrii skrzyżowania z ul. Stolarzowicką  oraz utworzono nawierzchnie prowadzącą dla osób niedowidzących i niewidomych.

- przystanek tramwajowy „Łagiewniki targowisko” przy ul. Świętochłowickiej. Zakres prac obejmował: podwyższenie istniejącego peronu tramwajowego przystankowego do normatywnej wysokości względem torowiska, a także montaż dodatkowego odwodnienia, zaś po obu stronach peronu pojawiły się pochylnie.
- warto podkreślić, że w ramach projektu dobiegają prace związane z budową nowego przystanku autobusowego „Bytom Wrocławska” w rejonie supermarketu „ALDI” przy ul. Wrocławskiej. Na jego potrzeby zbudowana została zatoka autobusowa o szerokości 3 m i powierzchni ok.175 mkw. z kostki kamiennej oraz utworzono nawierzchnie prowadzącą dla osób niedowidzących i niewidomych.

Warto dodać, że po planowanym uruchomieniu nowego przystanku przy ul. Wrocławskiej obok supermarketu „ALDI” w styczniu 2021 roku, zlikwidowany zostanie dotychczasowy przystanek „Bytom – Wrocławska” w pobliżu siedziby Bytom – Square, na którym zatrzymują się linie autobusowe nr: 15, 20, 39, 92, 132, 135, 169, 184, 623, 623N, 735, 750, 850.

2 3 4
5 6 7
Źródło zdjęć: UM Bytom

Utworzono: poniedziałek, 04-01-2021 godz. 09:11