Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347
TELEFON ALARMOWY AKCJA ZIMA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BYTOMIU: +48 47 851 02 15

Trwają remonty cząstkowe ubytków w nawierzchniach jezdni.

Zdjęcia - remonty asfalt lanyW ostatnich tygodniach wskutek gwałtownych zmian warunków atmosferycznych charakteryzujących się dużymi opadami śniegu i deszczu, dużymi mrozami i odwilżami nastąpiło pogorszenie się parametrów technicznych jezdni dróg, w szczególności w wyeksploatowanych nawierzchniach dróg przenoszących największe natężenie pojazdów i obciążenia ruchem. Na nawierzchniach pojawiły się ubytki, które stanowią niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego.


Dla jak najszybszego wyeliminowania powstałych zagrożeń w dniu 23.01.2021 r. rozpoczęto naprawy nawierzchni w formie remontów cząstkowych asfaltem lanym, gdyż ta forma nie wymaga wielogodzinnego reżimu czasowego wykonania w porównaniu do tradycyjnej technologii remontu masą mineralną asfaltową.
W pierwszej kolejności w ramach posiadanych środków będą przeprowadzane pilne remonty cząstkowe na drogach o największym natężeniu ruchu i największych zniszczeniach tj. drogach krajowych (m.in. ul. Chorzowska, Wrocławska, Kolejowa), wojewódzkich (Al. Jana Pawła II) a w dalszej kolejności na drogach powiatowych (m.in. ul. Konstytucji, Stara Cynkownia, Racjonalizatorów, Francuska, Rokitnicka, Długa).


Planowane koszty remontów wyniosą blisko 98 tys. zł.