Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347
TELEFON ALARMOWY AKCJA ZIMA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BYTOMIU: +48 47 851 02 15

Komunikat o zamknięciu odcinka ulicy Frycza - Modrzewskiego

plan tras objazdw frycza-modrzMiejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje o utrudnieniach w ruchu pn.:

1. Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul.Frycza-Modrzewskiego w Bytomiu”

Miejski Zarząd Dróg i Mostów informuje, że od dnia 1 marca 2021 r. w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul.Frycza-Modrzewskiego
w Bytomiu” obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu na ulicach: Frycza-Modrzewskiego, Zabrzańskiej, Piątka, Witosa i Włodarskiego .

W pierwszym etapie robót zostanie zamknięty odcinek ulicy Frycza-Modrzewskiego na długości od skrzyżowania z ul.Zabrzańską do skrzyżowania z ul.Włodarskiego. 


Ponadto w związku z robotami wprowadzone zostaną następujące zmiany organizacji ruchu:
- zawężenie pasów ruchu na ul.Zabrzańskiej w rejonie skrzyżowania z ul.Frycza-Modrzewskiego,
- wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul.Witosa w kierunku od skrzyżowania z ul.Frycza-Modrzewskiego w stronę skrzyżowania z ul.Orzegowską,
- wprowadzenie odcinkowych zakazów zatrzymywania na ulicach Piątka i Witosa,
- wprowadzenie zakazów skrętu w lewo z ul.Zabrzańskiej w ulice Tatrzańską oraz Bałtycką,
- wprowadzenie tymczasowej likwidacji trzech przejść dla pieszych: jednego przejścia dla pieszych po wschodniej stronie skrzyżowania ulic Zabrzańska – Orzegowska – Tatrzańska oraz dwóch przejść na ul.Frycza-Modrzewskiego (jednego w rejonie skrzyżowania z ul.Włodarskiego , drugiego w rejonie skrzyżowania z ul.Zabrzańską.


UWAGA: Wykonawca robót zobowiązany jest do wprowadzenia odpowiedniej organizacji ruchu pieszego na obszarze objętym robotami.

- przeniesienie przystanku autobusowego „Szombierki kościół” (kierunek centrum) zlokalizowanego na ul.Zabrzańskiej przed skrzyżowanie z ul.Frycza-Modrzewskiego,
- wprowadzenie zakazu wjazdu samochodów ciężarowych (za wyjątkiem służb miejskich) na ul.Skromnej od strony skrzyżowania z ul.Włodarskiego oraz na ul.Włodarskiego od strony skrzyżowania z ul.Frycza-Modrzewskiego.

W związku z powyższymi zmianami organizacji ruchu wprowadza się następujące trasy objazdu:

• Trasa objazdu w związku z zamknięciem odcinka ulicy Frycza-Modrzewskiego:

- Dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t jadących ulicą Frycza-Modrzewskiego od strony miasta Ruda Śląska w kierunku ul.Zabrzańskiej zaprojektowano objazd ulicami: Witosa – Orzegowską – Zabrzańską,
- Dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t. jadących ulicą Frycza-Modrzewskiego od strony miasta Ruda Śląska w kierunku ul.Zabrzańskiej zaprojektowano objazd ulicami: Włodarskiego – Skromną – Zabrzańską,
- Dla pojazdów jadących ulicą Zabrzańską w kierunku ul.Frycza-Modrzewskiego (DW925)/miasta Ruda Śląska zaprojektowano objazd ulicami: Orzegowską – Piątka – Frycza-Modrzewskiego,


• Trasa objazdu do ul.Tatrzańskiej

-Dla pojazdów jadących ulicą Zabrzańską od strony dzielnicy Bobrek w kierunku ul.Tatrzańskiej zaprojektowano objazd ulicami: Puszkina – Rostkowskiego – Karpacką – Podhalańską – Bałtycką – Małachowskiego.

Autobusy linii nr 121 w kierunku Bytomia będą kursowały trasą objazdową przebiegającą od ulicy Frycza-Modrzewskiego, ulicą Witosa i Orzegowską do ulicy Zabrzańskiej, natomiast w kierunku Rudy Śląskiej – od ulicy Zabrzańskiej, ulicą Orzegowską i Piątka do ulicy Frycza-Modrzewskiego.

Informacje odnośnie kolejnych etapów będą w podawane w odrębnych komunikatach.

Utrudnienia w ruchu związane z prowadzonymi robotami planowane są do końca września bieżącego roku.

Prosimy o zachowanie ostrożności oraz o stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu.