Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347
TELEFON ALARMOWY AKCJA ZIMA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BYTOMIU: +48 47 851 02 15

Oznaczenia w terenie dotyczące zagrożeń

Oznaczenia w terenieMiejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu, odpowiadając na liczne pytania naszych mieszkańców związane z ewentualnym zagrożeniem bezpieczeństwa życia i mienia w wyniku odłamanych gałęzi lub konarów informuje, że często podczas takich zjawisk pogodowych jak powiewy wiatru, intensywne opady deszczu czy też podczas zjawiska zwanego okiścią dochodzi do obłamań. Nawet drzewa, które wizualnie nie posiadają suszu w koronie, samoczynnie odrzucają konary i gałęzie. Jest to spowodowane np. ingerencją podczas prac w systemy korzeniowe drzew, ograniczeniem powierzchni wokół pni poprzez brukowanie, utwardzanie nawierzchni materiałami nieprzepuszczającymi spływ wód opadowych, zmianę stosunków wodnych. Pomimo dokonywanych przeglądów zieleni przez pracowników tutejszej Jednostki nie ma możliwości przewidzenia skutków w/wym sytuacji/zdarzeń.

W związku z tym tutejsza Jednostka chciałaby zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli dokonuje zabezpieczenia i oznakowania, a także wygrodzenia pewnych obszarów robi
to zawsze z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców.

Dlatego prosimy o nieniszczenie i nieusuwanie oznaczeń w terenie.