Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347
TELEFON ALARMOWY AKCJA ZIMA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BYTOMIU: +48 47 851 02 15

Ważny Komunikat w sprawie losowania miejsc w dniu 5 maja 2021 r.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu informuje, że losowania przewidziane na 5 maja br. o godzinie 9.00 związane z wydawaniem zgód dla handlu artykułami odpustowymi zostaną przeprowadzone bez udziału wnioskodawców. Przedmiotowe losowanie dotyczy przyznawania lokalizacji dla miejsc handlowych przy ul. Stolarzowickiej, ul. Michaloka, ul. Zjednoczenia, ul. Styczyńskiego i ul. Piekarskiej.

Powyższa decyzja spowodowana jest bardzo dużą ilością otrzymanych wniosków podlegającym losowaniu ( ok 400 szt. ) i ma bezpośredni związek z utrzymującymi się w województwie Śląskim obostrzeniami nałożonymi w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021 poz. 729).

Wspomniane obostrzenia bezpośrednio określają ilość osób mogących przebywać w jednym pomieszczeniu oraz dystans społeczny jaki ma zastosowanie, co w sposób bezpośredni wyklucza przeprowadzenie losowania z udziałem wszystkich osób, które złożyły wnioski.

Z związku z powyższym losowanie odbędzie się bez udziału stron. Na stronie MZDiM Bytom zostanie udostępniony link do transmisji z losowania na żywo, który umieszczony będzie na portalu You Tube. Wyniki zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej MZDIM-u, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZDiM przy ul. Smolenia 35 ( II piętro ).

Liczymy na Państwa zrozumienie, gdyż podjęte kroki to jedyna możliwość przyznania miejsc handlowych na w sposób bezpieczny z zachowanie obowiązującego reżimu sanitarnego.