Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347
TELEFON ALARMOWY AKCJA ZIMA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BYTOMIU: +48 47 851 02 15

Ważny Komunikat w sprawie losowania miejsc w dniu 12 maja 2021 r.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu informuje, że losowania przewidziane na 12 maja br. o godzinie 9.00 związane z wydawaniem zgód dla handlu artykułami odpustowymi zostaną przeprowadzone bez udziału wnioskodawców. Przedmiotowe losowanie dotyczy przyznawania lokalizacji dla miejsc handlowych przy ul. Włodarskiego oraz ul. Pułaskiego.

Powyższa decyzja spowodowana jest dużą ilością otrzymanych wniosków podlegającym losowaniu ( ok 100 szt. ) i ma bezpośredni związek z utrzymującymi się w województwie Śląskim obostrzeniami nałożonymi w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021 poz. 729).

Wspomniane obostrzenia bezpośrednio określają ilość osób mogących przebywać w jednym pomieszczeniu oraz dystans społeczny jaki ma zastosowanie, co w sposób bezpośredni wyklucza przeprowadzenie losowania z udziałem wszystkich osób, które złożyły wnioski.

Z związku z powyższym losowanie odbędzie się bez udziału stron. Na stronie MZDiM Bytom zostanie udostępniony link do transmisji z losowania na żywo, który umieszczony będzie na portalu You Tube. Wyniki zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej MZDIM-u, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZDiM przy ul. Smolenia 35 ( II piętro ).

Liczymy na Państwa zrozumienie, gdyż podjęte kroki to jedyna możliwość przyznania miejsc handlowych na w sposób bezpieczny z zachowanie obowiązującego reżimu sanitarnego.