Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347
TELEFON ALARMOWY AKCJA ZIMA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BYTOMIU: +48 47 851 02 15

Sadzenie drzew na terenie miasta

Zwiększanie ilości drzew rosnących na terenie Naszego miasta jest bardzo ważne dlatego Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu w IV kwartale br. rozpocznie na terenie miasta nasadzenia drzew i krzewów w pasach zieleni.

Nasadzenia zostaną wykonane m.in w następujących lokalizacjach:

ul. Odrzańska, ul. Ptakowicka, ul. Fałata, ul. Strzelców Bytomskich, ul. Wyczółkowskiego, ul. Grabowa, ul. Opolska, Plac Sikorskiego, ul. Lipowa , ul. Suchogórska, ul. Dzierżonia, ul. Wierzbowa, ul. Tuwima, ul. Alberta, ul. Pszczelna, ul. Wallisa, ul. Piłkarska, ul. Jagiellońska, Plac Akademicki, ul. Morcinka, ul. Prokopa, ul. Świętochłowicka, ul. Długa, ul. Bażantowa.

Do nasadzeń wykorzystane zostaną m.in. takie gatunki drzew jak:

Lipa drobnolistna (łac. Tilia cordata), Dąb szypułkowy (łac. Quercus robur), Jabłoń ozdobna (łac. Malus) np. Royalyty, Ola, Golden Hornet, Złotokap pospolity, (łac. Acer pseudoplatanus) odm. „Simon-Louis-Freres”, „Antropurpureum”, „Brilliantissimum”, „Tricolor” (łac. Labrunum anagyroides), Kasztanowiec zwyczajny „Baumannii” (łac. Aesculus hippocastanum „Baumannii”, Jesiony wyniosły „Jaspidea” (łac. Fraxinus exelsior „Jaspidea”), Jarząb (łac. Sorbus) odm. „Autumn Spire”, „ Flanrock” , Wiąz holenderski odm. Wredei (łac. Ulmus x hollandica „Wredei”), Grab pospolity odm. „Frans-Fontaine” (łac. Carpinus betulus „Frans-Fontaine”, Wiśnia piłkowana odm. „Amonagwa” (łac. Prunus serulata „Amonagawa”, Topla biała odm. „Raket’ (łac. Populus alba „Racket) Topla biała odm. „Raket’ (łac. Populus alba „Racket) oraz wiele innych gatunków.

Gatunki drzew jak i odmiany zostały odpowiednio dobrane do miejsca w którym zostaną posadzone.

Średni koszt zakupu i pielęgnacji jednego egzemplarza drzewa przez okres 3 lat wynosi ok. 2,200,00zł. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o nieniszczenie posadzonych drzew, ponieważ są one niezwykle cennymi zasobami miasta.

Korzyści jakie dają Nam drzewa w przestrzeni miejskiej:

- poprawiają mikroklimat wzbogacając powietrze w tlen,
- podnoszą wilgotność powietrza,
- mają wpływ na zmianę dobowych wahań temperatury,
- jonizują korzystnie powietrze,
- osuszają grunt pobierając wodę z terenu rozleglejszego niż powierzchnia rzutu ich koron,
- rozpraszają fale dźwiękowe, zmniejszając uciążliwość hałasu,
- zatrzymują pyły i inne zanieczyszczenia,
- rozpraszają silne strumienie powietrza zmniejszając uderzenia silnych wiatrów,
- zapewniają cień w upalne dni,
- ułatwiają cyrkulację powietrza,
- pozwalają zachować bioróżnorodność i w znaczący sposób podnoszą jakość i komfort naszego życia,
- pełnią szczególną rolę w gromadzeniu jednego z najcenniejszych zasobów natury – wody,
- mają wpływ na podniesienie wartości rynkowej działek. Domy zlokalizowane wśród zieleni mają wyższą wartość rynkową,
- latem dają cień i ochładzają powietrze (nie trzeba montować klimatyzatorów), a zimą zabezpieczają budynki przed wiatrem i mrozem, co pozwala na oszczędności w ponoszonych kosztach ogrzewania.

Pamiętajmy, im większa łączna powierzchnia korony (w przypadku drzew gat. liściastego ozdobnego ), tym większa ilość produkowanego tlenu i wykorzystywanego dwutlenku węgla.

Im więcej drzew rośnie w naszym sąsiedztwie, tym nasze płuc będą zdrowsze przy każdym oddechu. I to właśnie jest najważniejsza i podstawowa korzyść jaką daje ludziom przebywanie i mieszkanie wśród drzew.


W mieście bez drzew nie będzie życia !!!!!